Serwery Office: Groove Server 2007

Office Groove 2007 może wydawać się aplikacją wyłącznie kliencką, ale w przedsiębiorstwach z dużą liczbą użytkowników właściwym wyborem jest Groove Server.

Office Groove 2007 może wydawać się aplikacją wyłącznie kliencką, ale w przedsiębiorstwach z dużą liczbą użytkowników właściwym wyborem jest Groove Server.

Office Groove 2007 jest oprogramowaniem służącym do współpracy, pozwalającym zespołom na udostępnianie informacji i wspólną pracę nad projektami - od zwykłej współpracy nad dokumentem po niestandardowe rozwiązania zintegrowane z procesami biznesowymi. Jest to zasadniczo aplikacja kliencka. Zespoły wykorzystujące Office Groove 2007 pracują we wspólnych obszarach roboczych, które pozwalają zgromadzić członków zespołu oraz wszystkie narzędzia i informacje w jednym miejscu. Mogą oni udostępniać dokumenty, wymieniać o nich uwagi i synchronizować zawartość, tak aby wszyscy mogli oglądać ten sam ich obraz.

Wszystkie obszary robocze, narzędzia i dane programu Office Groove 2007 są przechowywane na komputerze każdego uczestnika zespołu. W programie Office Groove 2007 kopia obszaru roboczego, narzędzi i danych każdego uczestnika zespołu jest synchronizowana, nawet jeśli w danym momencie nie ma uczestników w trybie online lub gdy są oni oddzieleni zaporami.

Te, raczej podstawowe, cechy stają się dużo bardziej rozwinięte, jeżeli doda się do tego Office SharePoint Server 2007 (zob. NetWorld 02/2008). MOSS pozwala użytkownikom na zespołowe zarządzanie przestrzenią Groove, jak również udostępnia bezpośrednio bibliotekę dokumentów SharePoint jako dane Groove - z takim samym poziomem bezpieczeństwa.

Stworzenie czegoś podobnego w tradycyjnym środowisku IT wymaga poświęcenia mnóstwa czasu na uzgodnienia z zespołem IT, który musi utworzyć webowe witryny współpracy, zapewnić dostęp użytkownikom wewnętrznym, otworzyć połączenia VPN dla użytkowników zewnętrznych i zapewnić serwer plików z odpowiednimi uprawnieniami - co może trwać czasami nawet kilka tygodni. Groove i SharePoint pozwalają na utworzenie tego całego zestawu samodzielnie i w czasie liczonym w minutach.

Nie obejmuje to oczywiście obszarów, w które zespół IT chciałby być rzeczywiście włączony. Są to obszary, takie jak zarządzanie użytkownikami i audyt, zarządzanie transmisją danych, wykorzystanie pasma, składowanie oraz bezpieczeństwo na zaporze ogniowej - z dużym prawdopodobieństwem obsługiwane przez użytkowników końcowych w małym biznesie, ale zbyt złożone w dużych przedsiębiorstwach. Jest to obszar, w który wkracza Groove Server.

Microsoft Office Groove Server 2007

Ceny: przy rabacie za licencję grupową, licencja podstawowa za serwer (Groove Manager, Groove Relay, Groove DataBridge) to 4347 USD, Groove Enterprise Services - 70 USD za użytkownika rocznie

Platforma: Windows Server 2003 (serwer); Windows XP, Windows Vista (klient)

Uproszczone wdrażanie

Serwery Office: Groove Server 2007

Groove Manager może importować z serwera Active Directory użytkowników przypisanych do poszczególnych działów organizacyjnych. Administrator IT może wtedy uaktywnić tych użytkowników jako członków grup Groove lub indywidualnie.

Office Groove Server ma być sposobem na uniknięcie komplikacji przy tworzeniu systemów pracy zespołowej. Uruchamianie narzędzi współpracy zespołowej działające na zasadzie peer-to-peer w sieci podstawowej nie jest zbyt wielkim problemem. Ale uruchomienie tego w sieci przedsiębiorstwa, gdzie w grę wchodzi wiele przejść przez routery i bramy oraz stosunkowo duża liczba katalogów użytkownika i zespołu, plików repozytoriów oraz bibliotek aplikacji, to już inna sprawa. Wprowadzenie serwera Groove, a raczej serwerów Groove, ponieważ są takie trzy w zestawie, ma ułatwić to zadanie. Pakiet Groove Server 2007 składa się z trzech, oddzielnie instalowanych aplikacji - programów Groove Manager, Groove Relay i Groove Data Bridge.

Najważniejszym w tej trójce jest Groove Manager (GM), który zaprojektowano do zarządzania całym wdrożeniem Groove. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uruchamiać Groove jedynie w formie klienckiej, ale dla wdrożeń powyżej stu stanowisk niezbędnym wydaje się wykorzystanie Groove Manager. Administratorzy mogą używać GM do zarządzania kontami Groove, ścieżkami dostępu i wymuszania stosowania reguł polityki bezpieczeństwa. Ponadto zamiast tworzyć na zasadzie kopiarki repozytoria dokumentów Groove dla setek użytkowników, GM utrzymuje wszystkie zbiory klienckich plików Groove centralnie, tak aby można było utrzymywać całą bazę użytkownika poza pojedynczym komputerem. GM działa także jako hub dla dużych transferów plików. Zamiast zapychać sieć dużymi plikami, Groove Server robi to krokowo i zarządza procesem w sposób zorganizowany, metodą przesyłania z buforowaniem (store-and-forward). Na bardziej szczegółowym poziomie administrator może nawet zarządzać ograniczaniem pasma dla transmisji plików Groove. Eksperymentowanie z tym mechanizmem jest bardzo pożądane, ponieważ jego wpływ na duże sieci może być znaczący.

Chociaż powiązania transferu "store-and-forward" można konfigurować w Groove Manager, to do wykonywania tych wszystkich ciężkich zadań transportowych właściwym jest Groove Server Relay. Obsługuje on komunikację przez zapory ogniowe, a także zajmuje się komunikacją offline. Wykonuje w znacznym zakresie to samo, co może wykonać serwer pocztowy SMTP. Klient Groove szyfruje lokalnie dane przed transmisją, a Relay przechowuje tę zawartość - albo z powodu tego, że jeden lub więcej użytkowników są offline, albo dwóch użytkowników komunikuje się przez zaporę ogniową. Tym, co zasługuje na wyróżnienie, jest duża "konfigurowalność" Relay, pozwalająca administratorom na przechowywanie danych Groove jedynie przez sekundy lub dni, w zależności od wewnętrznej polityki lub potrzeb poszczególnych zespołów Groove. Relay umożliwia sprawną komunikację przez zaporę ogniową, ale wysiłek konfiguracyjny po stronie samej zapory ogniowej jest trochę większy, ponieważ są to w większości operacje typu "on-off". Pożądane byłoby bardziej szczegółowe kontrolowanie specyficznych mechanizmów bezpieczeństwa (m.in. typ szyfrowania, typ zawartości, jaki może przepuszczać zapora i audyt używania) pomiędzy dwoma zewnętrznymi bramami zapór ogniowych.


TOP 200