Serwery IBM dla biznesu

Wspólny procesor dla pSeries i iSeries

Wprawdzie rozwój komputerów AS/400 i RS/6000 następował niezależnie, to jednak żadna firma, nawet tak duża jak IBM, nie może ponosić kosztów opracowania procesorów oddzielnie dla każdej serii. W efekcie, od kilku lat komputery te posługują się wspólnym superskalarnym, 64-bitowym procesorem RS64 III, a w nowych modelach - RS64 IV (Pulsar) lub RS64 V (iStar). Różnice architektury komputerów pSeries i iSeries są ukrywane przed systemem operacyjnym (a więc i przed aplikacjami użytkownika) przez warstwę oprogramowania firmowego (firmware), abstrahującą właściwości procesora na potrzeby platformy.

RS64 to procesory RISC, optymalizowane do wykonywania zadań komercyjnych, operujących na dużych zbiorach danych. Z tego powodu są wyposażone w szyny dostępu do pamięci o dużej szerokości i małym opóźnieniu oraz duże pamięci buforowe pierwszego i drugiego poziomu. Mimo że aplikacje komercyjne nie wymagają intensywnych obliczeń numerycznych, procesory RS64 zawierają jednostkę zmiennoprzecinkową, realizującą najczęś-ciej spotykane obliczenia sprzętowo (inne operacje zmiennoprzecinkowe wykonuje się programowo). Procesory są wytwarzane w technologii krzemowej na podłożu izolacyjnym (SOI) z połączeniami miedzianymi.

Zintegrowany serwer aplikacji

Szósta generacja 64-bitowej architektury serwera aplikacji AS/400 to wynik ogromnych inwestycji IBM w tę technologię. W celu sprostania wymaganiom handlu elektronicznego AS/400 zawiera rodzime wsparcie technologii WWW, takich jak Java, Lotus Domino i IBM WebSphere. Ponadto serwery iSeries, wyposażone w zintegrowaną kartę serwerów xSeries (dawniej INS - Integrated Netfinity Server), stały się platformą również do ser-wowania aplikacji Windows NT i Win- dows 2000. W największych modelach komputerów iSeries można instalować do 32 niezależnych serwerów xSeries.

Wraz z wprowadzeniem nowej wersji systemu operacyjnego OS/400 V4R5 i nowych rozwiązań architektonicznych seria serwerów iSeries zapewnia wysoką wydajność, niezawodność i dostępność przy stosunkowo niskich cenach. Trzeba tu podkreślić, że - w przeciwieństwie do innych platform - w cenę systemu iSeries są wliczone: relacyjna baza danych (DB2 Universal Database for AS/400), system operacyjny (OS/400), maszyna wirtualna Java, serwer WWW, narzędzia do zarządzania i zapewniania bezpieczeństwa i co najmniej jeden procesor. Dla klienta istotne są ceny zakupu i użytkowania komputera. Laboratorium testowe amerykańskiego tygodnika InfoWorld po analizie cennika i kosztów wsparcia dla rozwiązań konkurencyjnych stwierdza, że użytkowanie w dłuższym okresie iSeries model 270 kosztuje mniej niż podobnie wyposażonego serwera unixowego z bazą danych Oracle lub serwera intelowskiego z bazą danych Microsoft SQL Server.

Podstawowy model 270 jest używany do obsługi handlu elektronicznego, Javy i aplikacji Web. Przeznaczony jest dla średnich organizacji. Model 270 zapewnia 13-krotny wzrost wydajności od najmniejszej do największej konfiguracji. Natomiast tani iSeries model 250 jest przeznaczony dla małych organizacji.

IBM oferuje również wysoko wydajne modele iSeries 820 (1, 2 lub 4 procesory), 830 (2, 4 lub 8 procesorów) i 840 (12 lub 24 procesory), wyposażone w najwydajniejsze procesory iStar. 24-procesorowy model 840 ustanowił rekord wydajności i skalowalności w obsłudze Lotus Domino, zapewniając jednocześnie obsługę 75 tys. użytkowników korzystających z poczty, ze średnim czasem odpowiedzi wynoszącym 276 ms.

Firmom, które nie są jeszcze gotowe do przejścia na nową wersję systemu operacyjnego OS/400 V4R5, IBM oferuje komputery AS/400 model 7xx, wyposażone w starsze procesory i system operacyjny OS/400 V4R3 i V4R4.

IBM proponuje również dedykowane serwery iSeries dla Lotus Domino, współpracujące z serwerami baz danych, przeznaczone do obsługi dużego ruchu w sieci WWW. Są one oparte na modelach iSeries 270 i 820.


TOP 200