Serwer z widokiem na stacje

Wspomniana funkcjonalność ma być dostępna w ramach Operating System Deployment Feature Pack. Obecnie funkcje te są oferowane w ramach narzędzia - na razie bezpłatnego - o nazwie Microsoft Automated Deployment Services (pisaliśmy o tym w CW 42/2003).

Do SMS 2003 włączono - znany z SMS 2.0 - pakiet narzędzi Software Update Services Feature Pack, a także dużą część Administration Feature Pack.

Łatwiejsze licencjonowanie

Wraz z SMS 2003 uproszczono zasady dotyczące liczby i rodzaju wymaganych licencji. Dotychczas dla wszystkich komputerów, które świadczyły usługi serwerowe SMS (serwer główny, punkty dystrybucyjne, punkty dostępowe), była wymagana odrębna licencja serwerowa. W SMS 2003 jest ona potrzebna tylko dla komputera głównego (Site Server) - pozostałe serwery pełnią rolę wspomagającą serwer główny i są w związku z tym objęte jego licencją. Dla serwerów wspomagających konieczne jest wykupienie licencji typu CAL (Client Access License), ale tylko w przypadku, gdy one również będą zarządzane przez SMS.

Zmiany dotyczą nie tylko serwera SMS, ale też licencji na SQL Server wspomagający SMS 2003. Zamiast oddzielnej licencji dla serwera SQL i licencji CAL dla klientów, można nabyć specjalną, wspólną licencję dla SMS 2003 i SQL Server 2000. W tym przypadku SQL może pracować wyłącznie na potrzeby serwerów SMS i Microsoft Operations Manager (MOM).

SMS + MOM = MSC

SMS 2003 to pierwszy krok na drodze do realizacji przez Microsoft wizji przedstawianej jako Dynamic Systems Initiative. Ma ona na celu uczynienie oprogramowania bardziej "świadomym" - ułatwiającym autoadministrację, potrafiącym samodzielnie diagnozować i raportować problemy. Następna wersja SMS zostanie zintegrowana z pakietem Microsoft Operations Manager (MOM), tworząc Microsoft System Center.


TOP 200