Serwer na logikę

WebLogic 4 integruje technologie obiektowe z monitorem transakcyjnym Tuxedo.

WebLogic 4 integruje technologie obiektowe z monitorem transakcyjnym Tuxedo.

BEA Systems postanowiła oferować nowy serwer aplikacji w trzech wersjach - Web-Logic Express, Server i Enterprise. Kolejne wersje są przeznaczone dla klientów o coraz większych wymaganiach, a wbudowana technologia klastrowa pozwala na skalowanie aplikacji aż do 16 serwerów sprzętowych, współpracujących za pośrednictwem Web-Logic Enterprise.

Od mniejszych...

WebLogic Express jest prostym serwerem dynamicznych stron Web, posługującym się sterownikami JDBC do pobierania danych z baz relacyjnych i obiektowych, by umieścić je na stronach HTML. Zapewnia bezpieczeństwo komunikacji za pośrednictwem komercyjnych pakietów szyfrowania RSA.

WebLogic Server pozwala na osadzanie w nim kontenerów aplikacji korzystających z komponentów Java i współpracę z dostępnymi w sieci aplikacjami CORBA i COM. Do komunikacji ze stacjami klienta posługuje się protokołami HTTP i IIOP (Internet InterORB Protocol), a rodzimymi sterownikami JDBC, by udostępnić bazy Informix, Oracle, Microsoft SQL Server i Sybase. W serwerze WebLogic zaimplementowano zestaw funkcji Enterprise Java API.

...do największego

Najbardziej rozbudowana wersja WebLogic Enterprise jest przeznaczona do tworzenia w Javie i osadzania na serwerze aplikacji najważniejszych dla przedsiębiorstw oraz wsparcia mieszanej architektury informatycznej z aplikacjami CORBA, Java, C++ (za pośrednictwem zestawu funkcji Application to Transaction Monitor Interface do monitora transakcyjnego Tuxedo, także C i COBOL). W systemie WebLogic Enterprise można uruchamiać komponenty COM zawarte w klasie Java i dostępne w sieci innym aplikacjom. Możliwy jest również dostęp do komponentów EJB z aplikacji COM+ przez otoczkę (binding) do tego środowiska.

WebLogic Enterprise pozwala na osadzanie logiki biznesowej aplikacji na wielu platformach, korzystanie z różnych baz danych i łączenie ich z istniejącymi aplikacjami po otoczeniu ich warstwą obiektową.

Zawiera wbudowany monitor transakcyjny Tuxedo, umożliwia więc tworzenie rozproszonych aplikacji transakcyjnych, współpracujących z innymi rozwiązaniami korzystającymi z monitorów. W programie połączono również technologie z obiektowego monitora transakcyjnego M3.

Klastrowanie stron

WebLogic Server i WebLogic Enterprise mają wbudowany programowy klaster dostarczania stron HTML, nie wymagający specjalnego sprzętu ani usług systemu operacyjnego. Rozwiązanie to zapewnia dostarczanie stron prezentacyjnych aplikacji przez serwer sprzętowy najmniej obciążony (load balancing), przejęcie obciążenia przez sprawny komputer w razie awarii sprzętowej (failover) oraz replikację informacji na wszystkie serwery w klastrze. Klaster do obsługi komponentów EJB ma te same możliwości, w tym replikację kodu komponentów, a ponadto zapewnia odzyskanie stanu beanu encji w razie awarii połączenia ze stacją klienta.

Według BEA Systems, dzięki rozwiązaniom klastrowym WebLogic Enterprise ma liniową skalowalność do 16 serwerów sprzętowych i może obsługiwać jednocześnie 10 tys. klientów.


TOP 200