Serwer licencyjny firmy Novell Inc.

Firma Novell Inc. poinformowała pod koniec lutego, że prace nad programem licencyjnym NetWare Licensing Server (LS) postępują zgodnie z harmonogramem i system, który jest w fazie testowania beta, będzie gotowy w połowie br.

Firma Inc. poinformowała pod koniec lutego, że prace nad programem licencyjnym NetWare Licensing Server (LS) postępują zgodnie z harmonogramem i system, który jest w fazie testowania beta, będzie gotowy w połowie br.

NetWare LS będzie programem sprawdzającym zgodność liczby kopii używanego oprogramowania z liczbą posiadanych licencji i weryfikującym pozwolenia na korzystanie przez użytkowników z poszczególnych aplikacji. Moduł NetWare LS będzie częścią opracowanego przez Novell systemu NDMS (NetWare Distributed Management System) - dostępny dla klientów w poł. 1994 r. Firma Novell udostępniła już producentom oprogramowania specjalny program narzędziowy, który pozwoli im wbudowywać w pisane przez nich aplikacje interfejsy współpracy z modułem Wicensing Server. Będzie on sprawdzał zgodność pakietów z przyznaną licencją pod warunkiem, że sprawdzane pakiety wbudowane mają procedurę LS API. Wbudowanie przez producenta procedury LS API do programu powoduje, że dany program nie zadziała bez zezwolenia serwera licencyjnego. Wiadomo już, że procedury LS API obsługiwane też będą przez inne systemy instalowane na serwerach licencyjnych Hermes firmy Microsoft, NetView firmy IBM i serwerach licencyjnych firmy Central Point Software. Wiele dużych firm, takich jak WordPerfect i Lotus Development Corp. zapowiedziało już, że dostosują swoje produkty do proponowanego przez firmę Novell standardu NDMS, który zastosowano przy pisaniu modułu NetWare LS.

Niezależni producenci oprogramowania (firma Frye Computer Systems Inc.) oferują już proste systemy sprawdzania uprawnień do korzystania z aplikacji, ale nie są to systemy zgodne ze standardem proponowanym przez firmę Novell. Wymagają one też instalowania w sieci, zarządzanego centralnie, dedykowanego serwera. Tak więc wydaje się, że system NetWare LS stanie się w przyszłości obowiązującym standardem, który stosowany będzie przez większość liczących się na świecie firm piszących oprogramowanie. Pakiet NetWare LS sprzedawany będzie jako dodatkowy moduł, instalowany na serwerach systemów NetWare 3.x i 4.x.


TOP 200