Serwer jako element systemu

Zintegrowanych platformy dla centrów danych składające się z serwerów, pamięci masowych, urządzeń sieciowych i oprogramowania to koncepcja zmieniająca zasady projektowania i wdrażania systemów IT.

Idea wprowadzenia do sprzedaży systemów integrujących - serwery, urządzenia sieciowe, pamięci masowe i oprogramowanie - to jeden z ważnych kierunków rozwoju systemów przeznaczonych dla dużych , ale również produktów adresowanych na rynek mniejszych przedsiębiorstw. Wydaje się, że za kilka lat podstawowym elementem oferty dużych producentów sprzętu będą "centra przetwarzania danych". Technologie związane z serwerami, przełącznikami, pamięciami masowymi, a także oprogramowaniem zarządzającym i aplikacjami będą rozwijane przede wszystkim pod kątem dobrej i wydajnej współpracy z innymi elementami systemu.

Od serwera do centrum danych

Według Gartnera średni wzrost sprzedaży serwerów na rynku światowym wyniósł w I kw. 2012 roku tylko 1,5%. Niewielkie spadki obrotów odnotowali najwięksi producenci HP, IBM i Dell. Natomiast wzrosła sprzedaż serwerów oferowanych przez Fujitsu i Cisco. Warto tu zwrócić uwagę, że Cisco, firma znana przede wszystkim jako producent sprzętu sieciowego, który prawie 4 lata temu podjął kontrowersyjną decyzję o rozpoczęciu produkcji własnych serwerów, odnotował ponad 70% wzrost obrotów. Choć udział Cisco w tym segmencie rynku to wciąż tylko 1,7%. W wypadku tego producenta wzrost ten jest związany ze sprzedażą zintegrowanych systemów UCS (Unified Computing System), których elementem są serwery w zasadzie nie sprzedawane przez Cisco niezależnie. Może to być potwierdzeniem opinii, że systemy zintegrowane to kierunek rozwoju systemów IT dobrze przyjęty przez rynek i potencjalnych użytkowników.

Zobacz również:

Cisco jest tu tylko przykładem, bo różnego typu systemy zintegrowane mają obecnie w ofercie praktycznie wszyscy znani i liczący się na rynku producenci serwerów i sprzętu dla centrów danych, ale także producenci oprogramowania. Można tu wymienić HP, IBM, Dell, Cisco, Oracle, Fujitsu.

Bezpośrednie porównanie ich ofert jest trudne. Jak zauważają specjaliści, każdy z dostawców buduje swoje rozwiązania przede wszystkim starając się wykorzystać swoją renomę i doświadczenie w niektórych segmentach rynku i uzupełniając brakujące elementy przez przejęcia lub współpracę z innymi firmami.

Wspólnym elementem idei integracji jest opracowanie architektury umożliwiającej efektywne połączenie serwerów, pamięci masowych i urządzeń sieciowych w jeden zoptymalizowany system. W jego skład z reguły wchodzą też narzędzia do zarządzania i jego automatyzacji, a także warstwa oprogramowania wirtualizacyjnego, które obecnie zaczyna być często traktowane jako element infrastruktury sprzętowej.

Pod tym względem, producenci systemów zintegrowanych mają oczywiście swoje preferencje dotyczące wykorzystywanych elementów - serwerów, pamięci, urządzeń sieciowych i platform wirtualizacyjnych. Z punktu widzenia użytkownika nie ma to jednak zasadniczego znaczenia, jeśli okaże się, że w warstwie aplikacyjnej system spełnia jego wymagania, a wydajność i koszty zakupu są możliwe do zaakceptowania.

Największe różnice dotyczą podejścia do oprogramowania aplikacyjnego. Praktycznie żaden z producentów nie ma możliwości zaoferowania wszystkich elementów systemu, sprzętowych i programowych.

W efekcie często powstają dość skomplikowane układy wiążące się z porozumieniami dotyczącymi współpracy między różnymi firmami. Ich efektem jest czasami pojawianie się nowych marek, jak np. VCE (VMware, Cisco, EMC).

Grzegorz Dobrowolski, dyrektor sprzedaży rozwiązań Data Center & Virtualization

Wirtualizacja systemów i aplikacji, bardzo duży i szybki przyrost ilości danych, mobilność danych i zadań, zmiana modelu konsumpcji usług przez użytkowników są przyczyną transformacji Data Center. Według badania Forrester (DC Infrastructure Management Solutions, kwiecień 2012), średnio 70% środków budżetowych pochłania utrzymanie i zarządzanie istniejącym środowiskiem, podczas gdy jedynie 30% jest kierowane na rozwój nowych usług, które mają budować wartość biznesową i konkurencyjną firmy.

Rachunek ekonomiczny wymusza dalszą transformację i niezależnie od tego, czy nazwiemy ten kierunek automatyzacją,

zmianą w stronę IT jako Usługi czy Chmura, jest to transformacja w stronę poprawy efektywności ekonomicznej centrum danych.

Firma Cisco weszła na rynek serwerów 3,5 roku temu, projektując i budując rozwiązanie z myślą o wirtualizacji oraz poprawie efektywności zarządzania i utrzymania systemu. Dlatego też duży nacisk został postawiony na innowacyjne rozwiązania, jak wbudowane w system centralne zarządzanie systemem wielu serwerów kasetowych i stelażowych, integracja ze światem wirtualnym, efektywna obsługa komunikacji z pamięcią czy też usprawnienie komunikacji I/O w środowiskach fizycznych i wirtualinych.

Najważniejszą jednak zmianą nie są innowacje na poziomie produktu, lecz nowa architektura systemu. Cisco Unified Computing System (UCS) oparty na procesorach Intel Xeon, został zaprojektowany w modelu Fabric Computing (a w zasadzie jest jego protoplastą) co sprawia, że doskonale wpisuje się w model nowoczesnego Fabric-Based Data Center. Bezpieczna i konwergentna infrastruktura sieci LAN i SAN jest magistralą komunikacyjną, a serwer jest zintegrowany z macierzą i zarządzaniem, jako łatwo skalowalny blok dostarczania usług. Dzięki temu możliwe jest łatwe skalowanie, zarządzanie oraz repartycjonowanie zasobów oraz przydzielanie ich do aplikacji i workloadów w sposób zautomatyzowany, niezależnie, czy jest to środowisko fizyczne, czy zwirtualizowane. Cisco wraz z partnerami technologicznymi dostarcza dziś takie rozwiązanie Data Center w formie gotowych produktów (VCE VBLOCK) jak też przetestowanej, zatwierdzonej i wyskalowanej dla konkretnych aplikacji architektury referencyjnej (EMC VSPEC, NetApp FlexPod i Express Pod).

Innowacje produktowe i architektura systemu zostały docenione przez klientów, co potwierdza szybki wzrost udziału UCS w rynku. Wg raportu IDC (Quarterly Server Tracker Q2 2012, sierpień 2012), UCS zdobył 21,9% udziału w rynku systemów blade w USA (2. miejsce) oraz 15,2% na świecie (3. miejsce). W marcu tego roku, w "magicznym kwadracie" dla systemów blade, Gartner umieścił Cisco UCS w kwadracie liderów.


TOP 200