Serwer aplikacyjny Oracle z przetwarzaniem siatkowym

W ramach szerszego przedsięwzięcia - reformowania całej linii produktowej w kierunku modelu dynamicznie dostosowywanego przetwarzania - Oracle włączy możliwość przetwarzania siatkowego (grid computing) do nowej wersji oprogramowania serwera aplikacyjnego. W opinii analityków cel jest szczytny, ale na razie nie widzą oni zbyt wielkiego grona użytkowników, którzy chcieliby już teraz budować takie siatki.

Oracle nie ujawnił jeszcze planów dostaw takiego uaktualnienia , ale już teraz ma nowa nazwę dla niego: Application Server 10g. W ten sam sposób kilka lat temu firma przemianowała swój produkt bazodanowy dodając literkę „i”, wiążąc go z technologią internetowa. Tak więc serwer aplikacyjny i baza danych będą teraz sygnowane przyrostkiem „g”, sugerującym powiązanie z grid computing.

Firma zamierza udostępnić szczegóły o swoich produktach 10g podczas konferencji OracleWorld, która odbędzie się w przyszłym miesiącu w San Francisco. Dyskutowane tam będzie również rozwój narzędzi deweloperskich związanych z techniką gridową i produkt zarządzania baza danych, Oracle Enterprise Manager, który ma pełnić kluczowąa rolę w tym przedsięwzięciu.

Zobacz również:

  • Gartner: ogromny wzrost na rynku baz danych
  • Microsoft rozszerza program bug bounty

Grid computing zapewnia możliwość łączenia grup serwerów i wyposażenia pamięciowego w jedną dużą maszynę wirtualą i przydzielania zasobów obliczeniowych do aplikacji w oparciu o ich potrzeby. Firmy proponujące takie rozwiązanie, między innymi IBM i HP, uważają, że może ono obniżyć koszty IT, umożliwiając bardziej efektywne użytkowanie zasobów. Działy IT będą mieć możliwość doraźnej rearanżacji zasobów z dowolnego punku sieci, zgodnie z pojawiającymi się potrzebami.

Jest to metoda podobna do klastrowania. Jeżeli jednak klastry są trudne do ustawiania i zarządzania, to grid computing może być jeszcze bardziej złożonym i nie jest jasne czy użytkownicy szybko opanują i zaakceptują ten model przetwarzania.

Standardy dla grid computing, zapewniające współprace produktów pochodzących od różnych dostawców, ciągle są jeszcze w stadium niemowlęcym, co jest kolejną przeszkodą w szybkiej adaptacji.

W celu zapewniania biznesowi uzyskiwania przewidywalnego poziomu usług z takiej siatki, musi być również rozszerzone zarządzanie i monitorowanie, a także zapewnione funkcje ochrony dla środowiska grid.

Oracle zapewnia, że zamierza dostarczać produkty „grid-ready”, ograniczające zakres prac wymaganych do osiągnięcia przetwarzania siatkowego i „wprawienia go w ruch”. Serwer aplikacyjny 10g ma zawierać nowe mechanizmy aprowizacyjne (provisioning), na przykład ułatwienia w przesuwaniu ustawień konfiguracyjnych oprogramowania z jednej grupy serwerów do innej.

Pozwoli także na monitorowanie wydajności aplikacji i usług z pozycji użytkownika końcowego – przez zapory ogniowe i rutery .Większość z tych możliwości będzie zapewniana przez z nowe mechanizmy Enterprise Manager, który ma być zaprezentowany podczas wrześniowej imprezy OracleWorld.

Chociaż Oracle nie opublikował harmonogramu i cen produktów 10g, baza danych prawdopodobnie pojawi się dostawach w pierwszej połowie przyszłego roku.

Na dłuższa metę firma postrzega za swoich konkurentów w tym obszarze głównie IBM i Microsoft, po części z uwagi na to, że firmy te mogą także zapewniać użytkownikom kompletny układ dla grid computing. IBM już zapowiedział takie możliwości dla serwera aplikacyjnego WebSphere i bazy danych DB2, a Microsoft przedstawił strategię zarządzania wirtualną pulą komputerów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200