Service Oriented Architecture

Po fazie tworzenia aplikacji na podstawie komponentów nadchodzi era systemów będących zbiorem usług.

Po fazie tworzenia aplikacji na podstawie komponentów nadchodzi era systemów będących zbiorem usług.

Service Oriented Architecture

Informacje

Upowszechnienie metodologii związanych z Service Oriented Architecture (SOA) ma zaowocować obniżeniem kosztów i większą elastycznością w rozwoju systemów IT. Analitycy twierdzą, że dostosowywanie infrastruktury przedsiębiorstwa do modelu SOA będzie w najbliższym czasie lukratywnym rynkiem dla firm świadczących usługi. Jednak w związku z brakiem jednolitej wizji i definicji SOA bardziej świadomi klienci korporacyjni stawiają dostawcom wymaganie standaryzacji.


TOP 200