Sequent oferuje superserwery z procesorami Intel

W świecie rozważa się downsizing lub rightsizing, natomiast w Polsce powinno się raczej mówić o upsizingu.

W świecie rozważa się downsizing lub rightsizing, natomiast w Polsce powinno się raczej mówić o upsizingu.

Komputeryzacja w Polsce chodzi nietypowymi drogami. Jak mówi S. Jaskólski dyrektor firmy Roem Ltd., dystrybutora firmy Sequent. W świecie przechodzącym z dużych komputerów IBM na mniejsze komputery Unixowe rozważa się downsizing lub rightsizing, natomiast w Polsce powinno się raczej mówić o upsizingu. Większość działających systemów komputerowych wykorzystuje komputery osobiste, połączone w sieci novellowskie. Firmy przekonują się jednak, że aplikacje, które mają zasadnicze znaczenie dla działania firmy, powinny pracować na większych komputerach. Oferują one bowiem nie tylko większą moc obliczeniową, ale także znacznie większe bezpieczeństwo danych, pozwalają na centralizację zarządzania zasobami, łatwy dostęp do ogromnych zbiorów danych, łatwość archiwowania i odtwarzania danych oraz większą niezawodność.

Na prezentacji komputerów Sequent w Banku Gospodarki Żywnościowej mówiono o nowych produktach firmy Sequent z rodziny Symmetry 2000 wykorzystujących symetryczne przetwarzanie wieloprocesorowe do obsługi pracy wielu użytkowników i przetwarzania transakcyjnego. Sequent już od roku 1984 stosuje procesory Intela w konstrukcjach z przetwarzaniem symetrycznym i ma w tej dziedzinie ogromne doświadczenie. Firma uważa, że jako jedynej w świecie udało się jej osiągnąć w pełni symetryczny rozkład obciążenia procesorów. Jej produkty (w wersji OEM) są elementem składowym komputerów innych firm (np. Unisys). Sequent ma obecnie ok. 5000 instalacji na świecie.

Oferowane przez Sequent systemy pracują pod kontrolą systemu operacyjnego DYNIX/ptx, będącego wersją systemu Unix SVR4, przystosowaną do potrzeb przetwarzania symetrycznego. Firma wcześniej nie zajmowała się żadnym innym systemem operacyjnym, ale doświadczenie w symetrycznym przetwarzaniu wieloprocesorowym spowodowało, że wielu twórców oprogramowania, łącznie z Unix System Labs i Oracle, korzysta z jej komputerów w celu testowania pracy wieloprocesorowej.

Trzy główne modele oferowanych komputerów to: Symmetry 2000: 250, 450 i 750. Zasadnicze różnice między nimi sprowadzają się do rozmiarów obudowy, w której można zmieścić od 2-30 procesorów Intel 486, 50 MHz, różny rozmiar pamięci i dysków. Firma uważa, że model najmniejszy odpowiada potrzebom oddziału lub biura, większy wystarczy na potrzeby przedsiębiorstwa, natomiast największy potrzeby dużej i rozległej firmy. Te ostatnie określa się nawet mianem "mainframe'a". Szybkość największych modeli przekracza 1000 tpsA (transakcji/na s według TPC benchmark A). Oznacza to symulowane obciążenie ponad 10 tys. użytkowników.

Serwery dla Windows NT

Firma Sequent produkuje także, nie oferowane jeszcze w Polsce, komputery wieloprocesorowe, pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Windows NT, wykorzystujące jego możliwości symetrycznego rozkładania obciążeń na wiele procesorów. Są to komputery WinServer 1000, 1500, 3000 i 5000 wyposażone w 2-30 procesorów i486, 50 MHz. Ich konstrukcja i możliwości są zbliżone do komputerów z rodziny Symmetry 2000.

Bazy danych dla Sequenta

Przedstawiciel Oracle Polska prezentował nowy system zarządzania bazami danych Oracle 7 w wersji przystosowanej do wykorzystania skalowalnej architektury wieloprocesorowych komputerów z symetrycznym przetwarzaniem. Firma Oracle Polska korzysta zresztą z komputera Sequent Symmetry 2000/250 do prowadzenia prac związanych z oprogramowaniem.


TOP 200