Sequent i Oracle współpracują w zakresie rozwiązań zarządzania kontaktami z klientami

Sequent Computer Systems i Oracle zawarły porozumienie, dotyczące systemu zarządzania kontaktami z klientami (Customer Relationship Management - CRM). W ramach współpracy firmy zaoferują systemy obsługi klienta wchodzące w skład rozwiązań CRM, które będą zintegrowane z systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa ERP i hurtowni danych, takimi jak Oracle ERP i SAP ERP.

Sequent Computer Systems i Oracle zawarły porozumienie, dotyczące systemu zarządzania kontaktami z klientami (Customer Relationship Management - CRM). W ramach współpracy firmy zaoferują systemy obsługi klienta wchodzące w skład rozwiązań CRM, które będą zintegrowane z systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa ERP i hurtowni danych, takimi jak Oracle ERP i SAP ERP.

W skład proponowanego rozwiązania wchodzi zestaw narzędzi i usług Contact Advantage Sequenta, który ułatwia integrację aplikacji z hurtowniami danych i tradycyjnymi systemami przetwarzania danych. Drugim składnikiem jest Oracle CRM 3i - kompleksowy system przeznaczony dla przedsiębiorstw zorientowanych na klienta, zapewniający obsługę marketingową, handlową i serwisową, a także obsługę call center i rozwiązań handlu elektronicznego. CRM 3i zapewnia również integrację z systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa autorstwa SAP-a.

Oracle CRM 3i uzupełnia Contact Advantage o zintegrowane środowisko CRM, co rozszerza jego możliwości w zakresie zarządzania kontaktami z klientami. Dzięki temu następuje integracja systemów zewnętrznych, takich jak call center, z systemami przetwarzania danych o klientach, co umożliwia użytkownikowi wszechstronny wgląd we wszelkie aspekty informacji o swoich klientach.

"Dzięki połączeniu podstawowej architektury Sequenta i naszych aplikacji użytkownicy uzyskają wszechstronne rozwiązane, które pozwoli na lepsze wykorzystanie informacji dla budowania bardziej zyskownych relacji z klientami" - powiedział Mark Barrenechea, wiceprezes ds. produktów CRM w Oracle'u.

***

Sequent i Optimus będą oferować rozwiązania Customer Relationship Management