Sequent i Optimus będą oferować rozwiązania Customer Relationship Management

Polski oddział Sequenta zapowiedział wejście na rynek systemów zarządzania kontaktami z klientami (Customer Relationship Management - CRM) w sektorze bankowości i ubezpieczeń. "Rynek ten dopiero się budzi, ale zapotrzebowanie na nim na systemy typu CRM jest ogromne. Dobrze zaprojektowane i zinformatyzowane call center, wsparte nowoczesnym oprogramowaniem pozwalającym zanalizować rozproszone informacje o kliencie, może zastąpić 10 niewielkich oddziałów bankowych, a to oznacza duże oszczędności" - mówi Jarosław Nowicki, dyrektor generalny Sequent Computer Systems Ltd. oddział w Polsce.

Polski oddział Sequenta zapowiedział wejście na rynek systemów zarządzania kontaktami z klientami (Customer Relationship Management - CRM) w sektorze bankowości i ubezpieczeń. "Rynek ten dopiero się budzi, ale zapotrzebowanie na nim na systemy typu CRM jest ogromne. Dobrze zaprojektowane i zinformatyzowane call center, wsparte nowoczesnym oprogramowaniem pozwalającym zanalizować rozproszone informacje o kliencie, może zastąpić 10 niewielkich oddziałów bankowych, a to oznacza duże oszczędności" - mówi Jarosław Nowicki, dyrektor generalny Sequent Computer Systems Ltd. oddział w Polsce.

Na świecie Sequent oferuje rozwiązania CRM przede wszystkim w sektorze bankowości, telekomunikacji i przemysłu. Oferta jest oparta na hurtowniach danych i serwerach Sequenta z rodziny NUMA oraz aplikacjach front-office oferowanych przede wszystkim przez Oracle i Siebel.

Centrum zarządzania klientami

W ramach współpracy Siebel-Sequent obie firmy stworzyły w Stanach Zjednoczonych Global Competence Center. Ośrodek umożliwia projektowanie, budowę i testowanie w rzeczywistych warunkach rozwiązania poszukiwanego przez klienta, dostosowanie go do jego potrzeb i stwierdzenie, czy współdziała ono z istniejącymi aplikacjami. Przy wykorzystaniu testowego sprzętu możliwe jest dowolne skalowanie rozwiązań i testowanie określonych parametrów. Sequent udziela również gwarancji założonej wydajności działania swoich serwerów dostosowanych do aplikacji Siebel. Do współpracy z obiema firmami przy wdrożeniach systemów CRM zaangażowano również firma konsultingowa PricewaterhouseCoopers.

"Planujemy podobną współpracę na polskim rynku. Obecnie prowadzimy rozmowy z Siebelem w Holandii wykorzystując kontakty Sequenta w Wlk. Brytaniii. Jesteśmy w trakcie konstruowania pierwszych ofert na polski rynek przy współpracy z Optimusem. Na pewno nawiążemy współpracę z PricewaterhouseCoopers, ale nie jest wykluczone, że również z innymi firmami konsultingowymi działającymi w Polsce" - mówi Jarosław Nowicki.

Obecnie głównym partnerem Sequenta przy wdrożeniach - nie tylko systemów CRM - jest nowosądecki Optimus, który stworzył dedykowany rozwiązaniom Sequenta Dział Skalowalnych Systemów Informatycznych DSSI (pisaliśmy o tym w CW 15/99). Dział zajmuje się sprzedażą i wsparciem technicznym hurtowni danych i serwerów Sequenta, przede wszystkim z rodziny NUMA.

Biuro u partnera

W Optimusie zostanie otwarte dodatkowe biuro polskiego oddziału Sequenta, które ma zatrudniać 3-4 pracowników merytorycznych ściśle współpracujących z DSSI. "Przy wdrożeniach systemów CRM Optimus będzie działał jako integrator i najczęściej główny wykonawca. Niebagatelną rolę odegra również wsparcie ze strony doświadczonej grupy programistów Optimusa, działającej w Mysłowicach. Jest to istotne ze względu na to, że wdrożenia call center czy kompleksowych systemów CRM pociągają wiele zmian w dotychczas stosowanym oprogramowaniu" - mówi Jarosław Nowicki. Polski oddział Sequenta zatrudnia 9 pracowników, którzy doświadczenie przy wdrożeniach systemów CRM zdobywali w ramach projektów realizowanych w Wlk. Brytanii w National Westminster.

***

Optimus zainwestował w budowę centrum kompetencyjnego Sequenta


TOP 200