Senacki MOLP

Uroczyste przekazanie licencji MOLP przeznaczonej dla Kancelarii Senatu RP odbyło się 29 lipca w Warszawie.

Uroczyste przekazanie licencji MOLP przeznaczonej dla Kancelarii Senatu RP odbyło się 29 lipca w Warszawie.

Jak nas poinformowano opisywany MOLP jest pierwszą licencją, jaką Microsoft udzielił organom polskich najwyższych władz państwowych, a obejmuje systemy MS DOS oraz Windows, co stanowić ma pierwszy krok w nabywaniu przez tę instytucję oprogramowania użytkowego firmy Microsoft.

Z tej okazji warto przypomnieć, że Microsoft Open Licence Pack to specjalizowana, przeznaczona dla dużych instytucji i firm, forma sprzedaży licencji na programy Microsoftu, która jest obecna w naszym kraju od niedawna. Do zalet tego typu licencji zaliczyć należy umożliwienie bezpłatnego instalowania programów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz możliwość niemal "bezbolesnego" ujednolicenia oprogramowania używanego w danej firmie, z uwagi na bardzo atrakcyjną cenę jej zakupu.

W imprezie oprócz przedstawicieli Senatu udział wzięli reprezentanci firm Microsoft, Martom oraz MSP. Cieszy, iż przynajmniej jedna z izb naszego parlamentu będzie odtąd używać legalnego oprogramowania.


TOP 200