Sen o jednej konsoli

Na targach NetWorld+Interop Novell zaprezentował usługi katalogowe NDS dla

Na targach NetWorld+Interop Novell zaprezentował usługi katalogowe NDS dla Windows NT.

To była z pewnością najważniejsza tegoroczna premiera Novella. W ubiegłym tygodniu podczas największych światowych targów sieciowych NetWorld+Interop, odbywających się w Atlancie w USA, Novell zaprezentował własne usługi katalogowe Novell Directory Services (NDS) w pełni obsługujące serwery Windows NT. Nad przeniesieniem NDS, jednego z najcenniejszych elementów sieciowych systemów operacyjnych Novella, do środowiska Microsoftu firma pracowała przez ostatnich kilkanaście miesięcy.

Dwie fazy

Na zakup usług katalogowych Novella użytkownicy Windows NT będą musieli jednak poczekać co najmniej do końca roku. Tyle bowiem czasu potrzebują inżynierowie Novella na przekazanie do produkcji tzw. pierwszej fazy NDS dla NT. Będzie ona wymagać uruchomienia w sieci pracującej na bazie serwerów Windows NT co najmniej jednego serwera Novell IntranetWare, na którym zainstalowany będzie system NDS, zdolny obsługiwać domeny, serwery i stacje robocze Windows NT. Według zapowiedzi przedstawicieli Novella, pierwsza faza produktu ma być dostępna jeszcze w tym roku.

W drugiej fazie, tj. w I kwartale przyszłego roku, na rynek dostarczona zostanie wersja produktu w całości pracująca na serwerach Windows NT. Nie będzie ona wymagała do poprawnego działania ani jednego serwera NetWare, ani IntranetWare.

Bez pośpiechu

Udostępnienie przez Novella własnych usług katalogowych dla Windows NT krzyżuje nieco plany firmie Microsoft, producentowi Windows NT. Oferowane bowiem przez firmę Billa Gatesa usługi katalogowe, według wielu użytkowników, w ogóle nie zasługują na to miano. Microsoft krytykowany jest za to, że w ciągu kilku lat pracy nad swoim systemem nie zapewnił mu odpowiedniego, wspólnego dla wszystkich aplikacji, repozytorium danych. Ponadto katalogi poszczególnych produktów są wzajemnie od siebie niezależne i nie oferują mechanizmów replikacji informacji.

Klienci budujący i wykorzystujący wieloserwerowe i wielodomenowe sieci Windows NT narzekają na brak odpowiednich narzędzi do zarządzania taką siecią oraz trudność w ustalaniu polityki bezpieczeństwa i praw dostępu. Panaceum na te problemy mają być nowe usługi katalogowe Active Directory, nad którymi Microsoft obecnie pracuje. Active Directory mają być podstawowym komponentem kolejnej wersji Windows NT 5.0. Produkt ten nie ukaże się jednak na rynku wcześniej niż w III kwartale przyszłego roku.

Natomiast usługi katalogowe Novella uważane są za jedne z najlepszych na rynku sieciowych systemów operacyjnych. Novell pracuje nad przeniesieniem NDS również do innych, niż Windows NT, systemów operacyjnych. NDS realizuje bowiem sny administratorów. Umożliwia zarządzanie siecią, wszystkimi urządzeniami w niej pracującymi, a także użytkownikami z jednego miejsca. Wszystkie przechowywane w nim informacje mogą być wykorzystywane (oczywiście w ramach ustalonych praw) przez wszystkie aplikacje, które traktują te usługi katalogowe jako własną bazę danych. Ponadto NDS pozwala wprowadzić dodatkowe poziomy zabezpieczeń nie znane użytkownikom NT, np. możliwe jest uczynienie użytkownika „póładministratorem”, który będzie odpowiedzialny za odblokowywanie kont użytkowników i zmienianie im haseł, a nie będzie miał prawa realizować innych funkcji administracyjnych.

Trudna decyzja

Chociaż NDS dla Windows NT przyda się każdemu administratorowi systemu operacyjnego Microsoftu, to jego prawdziwą przydatność odkryją ci, którzy zarządzają sieciami wielodomenowymi. Kwestią, która rodzi obecnie największe wątpliwości, jest pytanie, czy produkt Novella rzeczywiście umożliwia integrację wielu funkcji administracyjnych Windows NT w jednej konsoli i czy pozwoli w równie prosty sposób, jak w NetWare, zarządzać aplikacjami pracującymi w tym systemie.

Z pewnością NDS dla NT będzie dobrym rozwiązaniem dla firm, które ustandaryzowały się już wokół Windows NT Server 4.0 i nie zamierzają migrować na kolejną wersję tego systemu bądź stosują heterogeniczne sieci Windows NT i NetWare. Pozostali administratorzy prawdopodobnie poczekają, aby przekonać się jaką jakość usług katalogowych zaoferuje Microsoft wraz z NT 5.0.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200