Seminarium we Frankfurcie

Niemieckie Stowarzyszenie Prawa i Informatyki (DGRI e.V.) z Frankfurtu n. Menem organizuje seminarium nt. ''Outsourcing w sektorze publicznym''. Seminarium odbędzie się 23 czerwca 1994 w berlińskim ratuszu Schoenberg.

Niemieckie Stowarzyszenie Prawa i Informatyki (DGRI e.V.) z Frankfurtu n. Menem organizuje seminarium nt. ''Outsourcing w sektorze publicznym''. Seminarium odbędzie się 23 czerwca 1994 w berlińskim ratuszu Schoenberg.

Podstawowym tematem będzie problem rozróżnienia między zasadniczą (statutową) a usługową działalnością służb publicznych jako punkt wyjścia dla analizy podatności różnych jej sfer na outsourcing.

Najważniejsze tematy seminarium organizowanego pod patronatem dr. Meisnera (berlińskiego senatora odpow. za sprawy nauki i technologii) to:

- Finanse publiczne (p. Kroening, Rada Miejska Bremy)

- Zmiana funkcji państwa (prof. dr Lutterbach, TU Berlin)

- Najnowsze osiągnięcia technologii informatycznych (p. Andresen, Krajowe Biuro ds. Informatyki, Berlin)

- Problemy ochrony danych oraz związane z tym regulacje prawne (dr Garstka, Pełnomocnik ds. Ochrony Danych z Berlina i dr Kessel, odpow. za ochronę danych w rządzie Meklemburgii-Pomorza)

- Outsourcing przetwarzania danych w gminach i przedsiębiorstwach komunikacyjnych (p. Fuchs, Berlińskie Przeds. Komunikacyjne; p. Landsberg, Kolonia)

- Outsourcing w służbie zdrowia i służbach społecznych (prof. dr Seelos, Uniwersytet Duseldorf, prof. dr Tolxdorff, Klinika Uniw. Steglitz; mgr Schuettig, Klinika Univ. w Steglitz)

- Szczupłe państwo - Lean Management zamiast biurokracji państwowej (dr Hauser, konsultantka i dziennikarka z Kolonii).

- Możliwości regulacji prawnej konfliktów dotyczących outsourcingu (p. Bartsch radca prawny z Karlsruhe)

- Wymogi prawne dotyczące posługiwania się usługami sieciowymi (p. Riess, debis Systemhaus GmbH, Stuttgart)

- Aspekty bezpieczeństwa outsourcingu (p. Hange, Federalny Urząd ds. bezpieczeństwa technologii informatycznej, Bonn)

Na zakończenie seminarium przewidziano dyskusję panelową. Za jego organizację odpowiedzialny jest rzecznik grupy roboczej "Ochrona Danych" Deutsche Gesellschaft fuer Recht und Informatik e.V., prof. dr Alfred Buellesbach z debis Systemhaus GmbH ze Stuttgartu.


TOP 200