Seminarium w Legionowie

Szkoła Komputerowa Multitrade organizuje w styczniu kolejne seminarium w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. To dwudniowe seminarium odbędzie się w terminie 10-11 stycznia br.

Szkoła Komputerowa Multitrade organizuje w styczniu kolejne seminarium w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. To dwudniowe seminarium odbędzie się w terminie 10-11 stycznia br.

Tematem legionowskiego spotkania mają być tym razem duże systemy informatyczne w aspekcie sprzętowym. Poruszone będą m.in. zagadnienia doboru właściwej konfiguracji sprzętowej dla danego systemu informatycznego. Przekazane będą również doświadczenia firm biorących udział w tworzeniu systemów informatycznych związane z zastosowaniem konkretnego sprzętu, w tym wady i zalety różnych rozwiązań sprzętowych. Poruszony zostanie też temat wydajności komputerów.

Uczestnikami seminarium będą informatycy z ministerstw i urzędów centralnych oraz dużych central bankowych i przedsiębiorstw, a także informatycy z wojska oraz pełnomocnicy wojewodów ds. informatyki.

Organizatorzy seminarium Multitrade i CSP zaprosili do wzięcia w nim udziału takie firmy jak: AT&T, Bull, Compaq, Digital, Dell, Hewlett-Packard, IBM, ICL, JTT, Optimus, Olivetti, Sun, SCO, Unilot-Unisys, Siemens-Nixdorf. Patronat nad imprezą sprawować ma Urząd rady Ministrów, Komenda Główna Policji i Związek Banków Polskich. Honorowym gościem spotkania w Legionowie będzie Pełnomocnik Premiera ds. Informatyki, Marek Car.

Szkoła Komputerowa Multitrade zapowiada, że kolejne seminarium, które odbędzie się w marcu br. będzie dotyczyć ochrony danych. Kontakt: Multitrade, Warszawa, tel. 24 70 62, fax 24 63 05 (zym)


TOP 200