Seminarium polskiej grupy UNIX International

Powstała w styczniu 1991 r. Polska Grupa Marketingowa UNIX International, do której zarządu wchodzą przedstawiciele ICL, POLNET Technologies, KA-REN - SUN i UNILOT - UNISYS, zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w seminarium zorganizowanym z UNIX International w dniu 2 lipca 1991 roku.

Powstała w styczniu 1991 r. Polska Grupa Marketingowa UNIX International, do której zarządu wchodzą przedstawiciele ICL, POLNET Technologies, KA-REN - SUN i UNILOT - UNISYS, zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w seminarium zorganizowanym z UNIX International w dniu 2 lipca 1991 roku.

Informacja: UNIX International Polish Marketing Group, POLNET Technologies, Warszawa, ul. Nowogrodzka 22, tel/fax (48-2) 6286279 lub (48) 39120325 (Komertel), Teresa Szybińska.


TOP 200