Seminarium o pajęczynie

Dynamicznemu rozwojowi World Wide Weba i komputerom Silicon Graphics z serii WebForce poświęcone było seminarium zorganizowane przez firmę ATM, w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Przedstawiono perspektywy rozwoju zastosowań WWW oraz możliwości wykorzystania komputerów WebForce do pełnienia roli serwerów w systemie World Wide Web.

Dynamicznemu rozwojowi World Wide Weba i komputerom Silicon Graphics z serii WebForce poświęcone było seminarium zorganizowane przez firmę ATM, w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Przedstawiono perspektywy rozwoju zastosowań WWW oraz możliwości wykorzystania komputerów WebForce do pełnienia roli serwerów w systemie World Wide Web.

Specjaliści z Silicon Graphics, którzy przybyli z siedziby firmy w Mountain View w Kalifornii zademonstrowali interakcyjne tworzenie przykładowej strony WWW za pomocą oprogramowania firmy Netscape.

Wedle przedstawionych informacji, obecnie z Internetu korzysta ponad 55 mln ludzi na świecie, a znanych jest dzisiaj ponad 50 tys. serwerów WWW . Ta ostatnia liczba gwałtownie rośnie, podwajając się ostatnio co dwa miesiące. Zdaniem specjalistów z Silicon Graphics przyszłość WWW wyznaczać będzie rozbudowywanie możliwości języka opisu stron HTML, tworzenie lokalnych hipermedialnych baz danych, stałe zwiększanie przepustowości sieci, przesyłanie obrazów trójwymiarowych (w języku VRML) i częściowa komercjalizacja oferowanych usług.

W Polsce dostęp do WWW można uzyskać poprzez Internet komercyjny, w cenie od 150 zł za miesięczny abonament (kontakt: ATM, tel. (22) 610 30 20). Do końca maja br. systemy WebForce sprzedawane będą po promocyjnych cenach, ok. 20% taniej.


TOP 200