Seminarium nt. układów scalonych ASCI

15 grudnia br. w sali konferencyjnej Pałacyku Rektorskiego Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 80 odbędzie się seminarium nt. nowych technologii, zorganizowane przez JAWI Asci Design i Instytut Telekomunikacji PW. Tytuł seminarium: " Nowa generacja programowalnych układów ASCI, układy PLD i FPGA oraz narzędzia CAD firmy Altera".

15 grudnia br. w sali konferencyjnej Pałacyku Rektorskiego Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 80 odbędzie

się seminarium nt. nowych technologii, zorganizowane przez JAWI Asci Design i Instytut Telekomunikacji PW. Tytuł seminarium: " Nowa generacja programowalnych układów ASCI, układy PLD i FPGA oraz narzędzia CAD firmy Altera".

Program spotkania przewiduje omówienie problematyki specjalizowanych układów scalonych ASCI, w tym przegląd metod ich projektowania, programowalnych układów ASCI w technologii Altera, zagadnień syntezy logicznej z zastosowaniem systemu MAX+ PLUS II. Poruszony będzie także temat tendencji rozwojowych w zakresie nowych technologii, architektur oraz metod komputerowego wspomagania projektowania. Prelegentami na tym seminarium będą prof. Wiesław Kużmicz i dr Krzysztof Jasiński z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

Informacje i zgłoszenia: Instytut Telekomunikacji PW, Warszawa, tel. 25 15 80, fax 25 49 50.


TOP 200