Seminarium informatyczne

Firma Procter & Gamble organizuje seminarium dla studentów zainteresowanych informatyką.

Osoby, które prześlą do 18 stycznia swoje CV w języku angielskim na adres P&G, mają szansę wyjechać w kwietniu do Budapesztu na cykl wykładów o tematyce informatyczno-biznesowej. Seminarium przeznaczone jest dla studentów od 3 do 5 roku, którzy znają język angielski oraz interesują się problemami z pogranicza informatyki i biznesu. Do Budapesztu ma szanse wyjechać tylko kilka osób, gdyż P&G posiada ograniczoną liczbę miejsc dla uczestników z Polski. Dlatego wszyscy, którzy wyślą aplikację muszą się liczyć z prześwietleniem swojego CV pod kątem przydatności dla koncernu. „Poszukujemy ludzi z potencjałem. Dlatego te kilka osób, które zakwalifikują się na seminarium, po powrocie ma szanse na propozycje praktyk, czy pracy w niepełnym wymiarze godzin w naszej firmie.”- mówi Małgorzata Grudzień, koordynująca rekrutację w dziale informatycznym P&G. Pracownicy firmy, opiekujący się uczestnikami będą obserwowali ich zachowanie i pomysły w trakcie praktycznych zajęć, gdzie przedstawione zostaną konkretne problemy dotyczące funkcjonowania globalnych koncernów.

Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia i uczestnictwa pokrywa Procter & Gamble.