Seminarium TCA dla bankowców

O wdrażaniu komputerowych systemów bankowych, planowaniu przedsięwzięć, rozszerzeń, wreszcie ich realizacji: testach odbiorczych i uruchomieniu mówiono 2 grudnia podczas całodziennego seminarium zorganizowanego przez Terence Chapman Associates Poland (TCA), polski oddział międzynarodowej firmy konsultacyjnej. Mimo że koszt uczestniczenia w seminarium był znaczny, słuchacze wyraźnie dopisali (110 osób), co nieco przekroczyło oczekiwania organizatorów.

O wdrażaniu komputerowych systemów bankowych, planowaniu przedsięwzięć, rozszerzeń, wreszcie ich realizacji: testach odbiorczych i uruchomieniu mówiono 2 grudnia podczas całodziennego seminarium zorganizowanego przez Terence Chapman Associates Poland (TCA), polski oddział międzynarodowej firmy konsultacyjnej. Mimo że koszt uczestniczenia w seminarium był znaczny, słuchacze wyraźnie dopisali (110 osób), co nieco przekroczyło oczekiwania organizatorów.

Jak poinformował nas Maciej Jankowicz z TCA Poland słuchacze interesowali się szczególne zagadnieniami wdrażania nowego systemu informatycznego i metodologią konwersji danych. Obok teorii (prowadzenia dokumentacji proceduralnej) zaprezentowano rozwiązania praktyczne: prezes Banku Rozwoju Eksportu Krzysztof Szwarc przedstawił proces wdrożenia systemu w BRE w okresie maj 1992 - styczeń 1993.

Prelegentami podczas seminarium byli także dyrektor TCA Nick Wyatt oraz konsultant zarządzający Gavin Berry. TCA planuje następne seminaria rozszerzające wiedzę słuchaczy o problemy organizacyjne dotyczące wdrażania systemów informatycznych w instytucjach finansowych.


TOP 200