Seminarium Ingresa

Dnia 2 marca br. w Warszawie zaprezentowano OpenRoad - nowe narzędzie programistyczne do budowy "klientowskiej" strony tych aplikacji, które oparte są na relacyjnych systemach zarządzania baz danych w modelu klient/serwer. Jest to system, pozwalający na interakcyjne budowanie graficznego interfejsu użytkownika, generujący obiektowo zorientowany kod, niezależny od docelowego systemu relacyjnej bazy danych (nie musi to być wcale RDMS Ingresa). Jest to coś znacznie więcej niż Windows4GL (język czwartej generacji Ingresa) - OpenRoad należy raczej zaklasyfikować do narzędzi z grupy CASE - jak zapewniali przedstawiciele Ingresa - co pozwala drastycznie skrócić czas tworzenia aplikacji.

Dnia 2 marca br. w Warszawie zaprezentowano OpenRoad - nowe narzędzie programistyczne do budowy "klientowskiej" strony tych aplikacji, które oparte są na relacyjnych systemach zarządzania baz danych w modelu klient/serwer. Jest to system, pozwalający na interakcyjne budowanie graficznego interfejsu użytkownika, generujący obiektowo zorientowany kod, niezależny od docelowego systemu relacyjnej bazy danych (nie musi to być wcale RDMS Ingresa). Jest to coś znacznie więcej niż Windows4GL (język czwartej generacji Ingresa) - OpenRoad należy raczej zaklasyfikować do narzędzi z grupy CASE - jak zapewniali przedstawiciele Ingresa - co pozwala drastycznie skrócić czas tworzenia aplikacji.

Prelekcje wygłosili Andrew Birch z londyńskiej centrali ASK Group, holdingu w skład którego wchodzi Ingres oraz panowie Graeme Nash i Hans Schwietzer z austriackiego oddziału tej firmy. Całością kierował dr Witold Staniszkis z Rodan-System, reprezentującej Ingresa na rynku polskim i oferującej systemy informatyczne, oparte na tym systemie zarządzania relacyjną bazą danych.

Na spotkanie licznie przybyły osoby z firm współpracujących z Rodanem, jak i przedstawiciele zakładów przemysłowych oraz banków i innych instytucji zainteresowanych Ingresem.


TOP 200