Seminarium Desktop Publishing

Firma Wimal International zorganizowała na targach INFOSYSTEM'91 seminarium poświęcone oprogramowaniu i sprzętowi przeznaczonemu dla DTP.

Firma Wimal International zorganizowała na targach INFOSYSTEM'91 seminarium poświęcone oprogramowaniu i sprzętowi przeznaczonemu dla DTP. Omówiono pokrótce profil produkcyjny firmy Aldus, której oficjalnym dystrybutorem jest WIMAL. Szczególny nacisk położono na program Page Maker w wersji 3.01 i najnowszej wersji 4.0 przeznaczonej do pracy w środowisku Windows. Page Maker został zarekomendowany jako najciekawszy program DTP dostępny na rynku dla wszystkich trzech systemów operacyjnych (Macintosh, MS-DOS i OS/2), przeznaczony przede wszystkim dla grafików, wydawców czasopism i do szeroko pojętych zastosowań biurowych (tworzenie dokumen- tacji, prospektów, instrukcji obsługi i dokumentów firmowych). Podkreślono dużą elastyczność operowania wielkością liter: stopień pisma od 4 do 650 z dokładnością 0,1 pkt., z możliwością zmiany szerokości w zakresie 5-250%.

Współpraca z MS Windows umożliwia bardzo łatwe korzystanie ze specjalizowanych programów graficznych, takich jak Corel Draw, który również został omówiony na seminarium. Corel Draw ma bardzo duże możliwości kształtowania obrazów wektorowych (w tym liter) oraz dysponuje ogromną biblioteką gotowych grafik.

Uzupełnieniem systemów DTP są karty zwiększające rozdzielczość i drukarki o dużej rozdzielczości (do 1200 dpi przy formacie A3). Cechą charakterystyczną tych drukarek jest -poza dużą rozdzielczością szybkość (wielokrotnie przewyższająca szybkość urządzeń postscriptowych) i duża ilość krojów pisma (do 135 odmian). Wydrukowane oryginały mogą być bezpośrednio stosowane w poligrafii. Dodatkowo zaprezentowano monitory graficzne umożliwiające pełne WYSIWYG (wektorowa prezentacja krojów pisma).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200