Sektor potrzebny inaczej

Sektor publiczny zaliczany jest na całym świecie do najważniejszych kontrahentów oraz odbiorców produktów i usług branży teleinformatycznej.

Sektor publiczny zaliczany jest na całym świecie do najważniejszych kontrahentów oraz odbiorców produktów i usług branży teleinformatycznej.

Również w Polsce, mimo wstrzymywania w ostatnim czasie przez administrację publiczną realizacji wielu znaczących projektów, uważany bywa wciąż za podstawowe koło zamachowe rozwoju polskiego rynku IT. Przedstawiciele wielu firm informatycznych widzą szansę na rozwój biznesu w możliwości uzyskania kontraktów na obsługę tego sektora. Szczególnie teraz, u progu podziału nowej, znaczącej puli środków europejskich na lata 2007-2013.

Sektor potrzebny inaczej
Warto jednak czasami zadać sobie pytanie, jak długo takie założenie może być prawdziwe? Problem polega na tym, że nie wiadomo jaka będzie dokładnie przyszłość sektora publicznego - nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Unii Europejskiej i świata. Autorzy opracowania wydanego przez Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" podkreślają jednogłośnie, że nie ma jednego, optymalnego, obowiązującego dla wszystkich modelu funkcjonowania sektora publicznego. Jego kształt zależy i będzie nadal zależał od wielu czynników natury lokalnej, występujących w poszczególnych krajach. Chodzi tu przede wszystkim o istniejący w danym momencie poziom rozwoju ekonomicznego, system społeczno-polityczny, funkcjonujące rozwiązania instytucjonalne, a nawet tradycję i obowiązujący system wartości.

Nowym zjawiskiem mającym obecnie znaczący wpływ na funkcjonowanie sektora publicznego we wszystkich państwach jest postę-pujący proces globalizacji i swobodny przepływ kapitału. Nie oznacza to jednak, jak niektórzy sądzą, zmniejszania roli czy całkowitej likwidacji sektora publicznego. Wprost przeciwnie - jak zapewniają autorzy publikacji - bez sektora publicznego nie byłby możliwy dalszy rozwój gospodarki wolnorynkowej. Konieczna staje się jednak modernizacja tego sektora, aby lepiej dostosować go do nowych zadań i funkcji. Jednym z najważniejszych sposobów osiągnięcia tego stanu ma być zmiana sposobu zarządzania w sektorze publicznym na bardziej efektywne. I w tym być może branża IT powinna upatrywać największych szans na przyszłość.

Spór o przyszłość sektora publicznego wciąż trwa. Nie tylko na łamach publikacji Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus", która może być dobrym punktem wyjścia do zorientowania się w najważniejszej problematyce. Warto, aby uczestniczyli w nim, albo przynajmniej śledzili uważnie jego przebieg, również przedstawiciele branży IT, jeżeli chcą mieć cały czas w ofercie najbardziej przydatne dla tego sektora rozwiązania.

<hr>Jerzy KLEER, Andrzej KARPIŃSKI, Stanisław OWSIAK: Spór o przyszłość sektora publicznego, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200