Sekrety Windows

Wśród przydatnych funkcji Windows zainstalowanego z przeglądarką Internet Explorer jest m.in. ułatwiony dostęp do funkcji Historia.

Wśród przydatnych funkcji Windows zainstalowanego z przeglądarką Internet Explorer jest m.in. ułatwiony dostęp do funkcji Historia.

W przeglądarce IE 5 funkcję Historia wyposażono w nowe możliwości. Pozwala ona obecnie przechodzić do odwiedzanej ostatnio strony WWW bez potrzeby wpisywania jej nazwy. Ponieważ funkcja ta jest bardzo przydatna, wskazane byłoby umieścić ikonę Historia w menu Start. Jest to wygodniejsze niż uruchamianie przeglądarki, wyświetlanie okna z przebiegiem pracy i klikanie na ikonę Historia.

Najpierw trzeba kliknąć prawym klawiszem na przycisk Start i polecenie Otwórz. Jeśli ktoś chce, aby element z menu Historia pojawiał się w innym podmenu, powinien wybrać odpowiadający mu folder.

Należy kliknąć prawym klawiszem na wolny obszar w wybranym oknie, polecenie Nowy element, a następnie opcję Folder. W oknie pojawi się nowy katalog, o domyślnej nazwie Nowy folder.

Nazwę trzeba zmienić na przedstawioną niżej, wpisując wszystkie litery w jednej linii.

Historia.{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}

Gdy po wpisaniu podanej linii naciśnięty zostanie Enter, ikona Nowy folder powinna zostać zastąpiona ikoną Historia. Oznacza to, że Windows prawidłowo rozpoznał zasób Historia.

Należy przetestować nową opcję, klikając na Start lewym klawiszem. W wyświetlonym oknie powinien pojawić się element Historia, a odwiedzone ostatnio strony WWW - wyświetlone jak kaskadowe menu.

Usuwanie lub wymiana ikon w IE 5

Jeśli kopię IE pobrano z Internetu lub dostarczono z komputerem, to często po jej uruchomieniu pojawiają się animowane komercyjne logo zaprojektowane przez firmy rozpowszechniające pakiet. Można jednak pozbyć się go lub zmienić na inne.

Najpierw należy uruchomić edytor bazy danych Registry, wciskając przycisk Start, Uruchom i wpisując polecenie regedit.

Po wyświetleniu okna RegEdit trzeba odszukać i wybrać poniższy klucz:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

Po zaznaczeniu folderu Toolbar, w prawym okienku powinny pojawić się dwie wartości ciągów, które nazywają się BrandBitmap i SmBrandBitmap (pojawią się one tylko wtedy, jeśli wersja przeglądarki została przygotowana przez niezależnego dystrybutora oprogramowania).

Aby pozbyć się komercyjnych , wystarczy kliknąć prawym klawiszem na wpis BrandBitmap, a następnie - polecenie Usuń. To samo należy zrobić z wpisem SmBrandBitmap i zamknąć RegEdit.

Aby wstawić własne logo, zamiast BrandBitmap i SmBrandBitmap można wpisać własne pliki graficzne o takich samych nazwach. BrandBitmap musi mieć wymiar 30 x 38 pikseli lub wielokrotność tych wartości, jeśli ktoś chce użyć sekwencji animowanych map bitowych; a SmBrandBitmap - 22 piksele.

Zip i wydajność dysku

Jeśli ktoś używając napędu Iomega Zip zrobił upgrade z Windows 3.1 na Windows 98, system nie wyrejestrował starego programu Guest.exe używanego przez Zip. Znajduje się on w pliku Autoexec.bat i powoduje, że wszystkie zainstalowane dyski pracują w trybie MS-DOS, czyli wolniej niż zwykle. Windows 98 nie wymaga Guest.exe, można więc go usunąć z Autoexec.bat. Aby sprawdzić, czy Windows 98 używa 32-bitowych sterowników, należy kliknąć prawym przyciskiem na ikonę Mój komputer, polecenia Właściwości, Wydajność, System plików i Rozwiązywanie problemów. Jeśli każde z sześciu ustawień w wyświetlonym wówczas oknie ma wartość "off", to wszystko jest w porządku.

Na podstawie tygodnika InfoWorld, wydawanego przez IDG, opr. jch.


TOP 200