Sekom SA: nowe kontrakty

Spółka dostarczyła oprogramowanie Total Virus Defense dla Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta.

Spółka dostarczyła oprogramowanie Total Virus Defense dla Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta. W skład pakietu antywirusowego produkowanego przez Computer Associates wchodzą aplikacje do ochrony stacji roboczych, serwerów i antywirusowe bramki internetowe.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200