Sejm wyjaśnia

Szanowny Panie Redaktorze,

Szanowny Panie Redaktorze

W związku z krótką notatką zamieszczoną w nr. 29 z 8.08.94 ("Senacki MOLP"), proszę uprzejmie o wyjaśnienie kilku

kwestii tam poruszonych.

Po pierwsze - nie jest chyba zgodne z prawdą twierdzenie, jakoby Senat RP dopiero obecnie rozpoczął legalne nabywanie systemu operacyjnego DOS i środowiska Windows. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że Senat (podobnie jak Sejm) ma nie mniej oficjalnie otrzymanych wersji tego oprogramowania, niż eksploatowanych komputerów klasy PC.

Po drugie - na jakiej podstawie twierdzi Pan, że nabycie MOLP "...umożliwia bezpłatne instalowanie programów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych"? O ile wiem, nawet tak korzystna dla klienta forma sprzedaży podobnej opcji nie ma.

Po trzecie - firma Microsoft nie jest monopolistą na rynku oprogramowania, nawet dla komputerów klasy PC. MOLP zaś jest tylko jednym ze sposobów - korzystnym w wielu przypadkach, oczywiście - zgodnego z prawem nabycia oprogramowania tej (i tylko tej) firmy.

W pełni podzielam Pańską satysfakcję i zadowolenie z faktu korzystania przez Senat z legalnego oprogramowania. Spodziewam się, że ucieszy Pana innformacja, iż Kancelaria Sejmu nie ma sobie pod tym względem nic do zarzucenia. Spodziewam się także, iż byłoby błędem doszukiwanie się w Pańskiej notatce ukrytych sugestii, że faktycznie dzieje się inaczej.

Z poważaniem

Zbigniew Jabłoński

Kancelaria Sejmu

Dyrektor Ośrodka Informatyki

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200