Sejm uchwalił ustawę o dostępie do informacji publicznej

Organa władzy państwowej, jednostki samorządowe i inne podmioty wykonujące zadania publiczne będą zobowiązane do prowadzenia internetowych Biuletynów Informacji Publicznej. Rada Ministrów w specjalnym rozporządzeniu określi domenę, strukturę stron WWW i zasady publikowania informacji.

Dzisiaj (25 lipca) sejm uchwalił ustawę o dostępie do informacji publicznej. Określa ona prawa obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, a także dotyczących jawności procedur decyzyjnych i grup interesów. Ważnym narzędziem prezentowania informacji mają być serwisy internetowe. Do ich prowadzenia zobowiązane zostały zarówno organy władzy państwowej jak i samorządowej. W tym celu ma powstać "urzędowy publikator teleinformatyczny" - Biuletyn Informacji Publicznej.

Teraz ustawa trafi do Senatu. Za przyjęciem ustawy głosowała zdecydowana większość, bowiem aż 344 posłów, przy 6 głosach przeciwnych oraz 9 wstrzymujących się. Podczas głosowania wprowadzono kilka doprecyzowujących poprawek. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2002 r., przy zakładanym dłuższym okresie vacatio legis (od 12 do 36 miesięcy) w zakresie obowiązku publikowania określonych informacji publicznych.

Zobacz również:

  • Opłata reprograficzna to kolejny zły pomysł

***

Raz za raz przeciw

Pełna treść projektu ustawy

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200