Sejm przyjął uchwałę w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Uchwała postuluje o opracowanie przez rząd założeń strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w naszym kraju oraz podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających szybki rozwój gospodarki elektronicznej.

Opracowanie przez rząd założeń strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w naszym kraju oraz podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających szybki rozwój gospodarki elektronicznej postuluje przyjęta dzisiaj (14 lipca) przez Sejm uchwała w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Na przygotowanie projektu rząd ma czas do końca września tego roku. Powinien on uwzględniać całą gamę problemów związanych z rosnącym zastosowaniem techniki komputerowej w gospodarce i innych dziedzinach życia społecznego - od zasad powszechnego dostępu do Internetu i funkcjonowania administracji, przez edukację i prace badawcze, po inicjatywy w zakresie handlu elektronicznego, ochrony danych, kultury, transportu czy służby zdrowia.

Z inicjatywą uchwalenia dokumentu wystąpiła grupa 41 posłów z różnych klubów. Dzisiejsze głosowanie poprzedzone było wczoraj kilkugodzinną dyskusją.

Zdaniem występującego w imieniu wnioskodawców posła Karola Działoszyńskiego (UW), nowoczesne technologie informatyczne stawiają przed nami nowe wyzwania i nowe możliwości. Jeżeli Polska chce dołączyć do grona krajów wysoko rozwiniętych, musi podjąć skoordynowane działania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi teleinformatyki. Pierwszoplanowym zadaniem jest uregulowanie prawnych kwestii podpisu elektronicznego. Popierając projekt w imieniu klubu AWS, poseł Kosma Złotowski, przedstawił propozycję powołania specjalnego pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa informacyjnego.

Zdaniem Grażyny Staniszewskiej z Unii Wolności, dobrym wzorem dla Polski powinny być działania Unii Europejskiej, która w swoim programie "e-Europe" opowiada się za powszechnym dostępem do Internetu i budową społeczeństwa informacyjnego dla każdego obywatela.

Według Wojciecha Franka (AWS), z wieloma problemami wymienionymi w uchwale poradzi sobie sam rynek, a w innych sytuacjach bardziej skuteczne są pojedyncze, konkretne rozwiązania.

Waldemar Pawlak z PSL przypomniał o rządowych i środowiskowych (np. ze strony PTI) inicjatywach podejmowanych już od 1994 r. Jego zdaniem, uchwała nie zapoczątkuje żadnych nowych działań czy zadań, gdyż są już widoczne efekty licznych dotychczasowych decyzji i poczynań, np. gwałtowny rozwój telefonii komórkowej. Jej pozytywna rola może się wyrazić np. w skonkretyzowaniu zasad komputeryzacji administracji publicznej, by uniknąć sytuacji takich jak w ZUS-ie.

Wojciech Katner, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, przedstawił listę inicjatyw legislacyjnych podjętych już przez obecny rząd. Jego zdaniem Polska nie jest zapóźniona w dziedzinie prawnych uregulowań gospodarki elektronicznej. Na całym świecie działania w tej sferze są sprawą ostatnich lat. Np. nad ustawą o podpisie elektronicznym trwają obecnie prace nie tylko u nas, lecz także w wielu innych państwach europejskich.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200