Sedona nie pojawi się

Oracle zrezygnował z kontynuowania prac nad oprogramowaniem Sedona.

Oracle zrezygnował z kontynuowania prac nad oprogramowaniem Sedona.

Dennis Moore, wiceprezes Oracle Corporation oficjalnie oznajmił w połowie sierpnia br., że przerwano prace nad projektem o nazwie Sedona, mającym na celu opracowanie obiektowego narzędzia do tworzenia aplikacji bazodanowych w środowisku rozproszonym. Opracowane już elementy projektu Sedona zostaną włączone do podstawowych narzędzi programistycznych firmy: Designer/2000 i Developer/2000.

„Powodem podjęcia tej decyzji jest fakt, że Sedona oparta na technologii obiektowej Microsoft DCOM, Windows NT i języku programowania Basic, nie dostarczy oczekiwanych przez firmę właściwości: nie wymagających administrowania aplikacji dla „chudych" stacji klientów i skalowalnych aplikacji na serwery" - powiedział Dennis Moore.

Strategia językowa i komponentowa firmy obecnie bazuje na wykorzystaniu języka Java, komponentów JavaBeans i architektury brokerów do komunikacji międzyobiektowej CORBA (Common Object Request Broker Achitecture), pozwalających - zdaniem przedstawicieli Oracle'a - na uzyskanie wyników oczekiwanych przez firmę.

Wiceprezes firmy dodał, że „DCOM jest modelem odpowiednim dla przetwarzania za pomocą PC, natomiast CORBA oferuje model dla przetwarzania sieciowego". Korzystając z możliwości proponowanych w architekturze CORBA, można szybciej budować dobrze skalowalne aplikacje dla środowiska rozproszonego. W przypadku chęci skorzystania z usług komponentów zgodnych z modelem DCOM, istnieją już możliwości ich wywołania za pomocą dostępnych na rynku pomostów. Nie ma natomiast możliwości odwrotnej, tj. wywołania usług CORBA z komponentów DCOM.

Przerwanie prac nad projektem było już oczekiwane od czasu, gdy w czerwcu br. Podczas prezentacji nowego serwera bazy danych Oracle8 szef Oracle'a Larry Ellison podważył celowość jego kontynuowania z powodu niespełnienia oczekiwań programistów i użytkowników.

Powstaje pytanie, co Oracle zamierza oferować jako podstawowe narzędzie do opracowania aplikacji dla baz relacyjno-obiektowych. Na początku tego roku mówiło się o możliwości przejęcia firmy Borland International (Oracle kupił wtedy rozwiązania technologii obiektowych Borlanda zawarte w pakietach C++Builder i JBuilder, aby włączyć ich do swych produktów). Borland oferuje zestaw skalowalnych narzędzi, umożliwiających opracowanie aplikacji dla tysięcy użytkowników. Jednakże przedstawicieli firmy kładą nacisk na współpracę z architekturą DCOM, nie ma natomiast pełnej oferty dla aplikacji CORBA.

Obecnie analitycy przewidują, że Oracle raczej kupi firmę Forte Software, dostarczającą duży zestaw narzędziowy Forte, niezależny od platformy sprzętowej. Jest on zgodny z architekturą CORBA, a także łatwo można go zintegrować z technologią obiektową kupioną od Borlanda.


TOP 200