ScrapbookPlus

ScrapbookPlus to nazwa programu firmy Eikon Systems, przeznaczonego dla użytkowników pracujących w środowisku Windows 3.0.

ScrapbookPlus to nazwa programu firmy Eikon Systems, przeznaczonego dla użytkowników pracujących w środowisku Windows 3.0. Program pozwala na konwersję zbiorów tworzonych przez programy graficzne we wszystkich popularnych standardach. Pozwala łączyć graficzne elementy z kilku programów w jeden zbiór. Umożliwia także „wyciąganie" z programów obliczeniowych opracowanych tam wyników i przedstawianie ich w kilku wariantach graficznych. Tak opracowane wyniki mogą być następnie dołączane do dokumentów tworzonych przez edytory tekstu lub programy DTP. ScrapbookPlus pozwala także na „odfiltrowa-nie" tekstu ze zbiorów tworzonych przez programy DTP i graficzne edytory tekstu. Ciekawą opcją tej aplikacji jest możliwość zapisania na dysku dowolnie

wybranego ekranu graficznego lub tekstowego. Zawartość ekranu może być zapisana w postaci zbioru graficznego w jednym z dziewięciu możliwych formatów zapisu grafiki stosowanych przez najbardziej znane programy graficzne. Ponadto ScrapbookPlus pozwala na swobodne poruszanie się po katalogach dyskowych, przesyłanie danych przez modem telefoniczny i tworzenie obrazkowych menu (biblioteka kilkudziesięciu rysuneczków dołączona jest do programu) rozwijanych myszką lub sekwencją naciskanych klawiszy. Program kosztuje 149 USD.


TOP 200