Scrapbook - inteligentny Clipboard

Jednym z problemów utrudniających życie specjalistom od DTP była niemożność szybkiego podglądu pod Windowsami wielu obrazów graficznych lub tekstów w celu wizualnego wyboru tego właściwego. Z problemem tym łatwo sobie radzi Scrapbook+ for Windows udostępniony przez firmę Central Point Software, Inc.

Jednym z problemów utrudniających życie specjalistom od DTP była niemożność szybkiego podglądu pod Windowsami wielu obrazów graficznych lub tekstów w celu wizualnego wyboru tego właściwego. Z problemem tym łatwo sobie radzi Scrapbook+ for Windows udostępniony przez firmę Central Point Software, Inc.

Instalacja

Wymagania Scrapbooka są standardowe - co najmniej AT z twardym dyskiem, Windows 3.x, mysz. Program dostarczony jest na 1 gęstej dyskietce 5 1/4" lub 3,5". Instalacji dokonuje się wywołując program INSTALL i nie ma z tym specjalnego kłopotu.

Album z fotografiami

Scrapbook+ najbardziej kojarzy się z albumem z fotografiami (patrz rys. 1). Pozwala na stworzenie wizualnego systemu magazynowego ułatwiającego przechowywanie, wyszukiwanie, przeglądanie i przenoszenie do innych aplikacji Windows obrazków, tekstów, wykresów i innych grafik. Oszczędza w ten sposób czas niezbędny do wyszukania właściwego pliku jedynie według nazwy. Konkretne zbiory można grupować w pliki i przeglądać je, jak album z fotografiami, bezpośrednio na ekranie komputera.

Możliwości

Scrapbook+ umożliwia nie tylko manipulację danymi tak łatwo jak Clipboard, ale znacznie rozszerza jego możliwości. Przy jego pomocy można zrobić zrzuty ekranu lub jego części, zaopatrzyć je identyfikującym podpisem dowolnej długości, importować i eksportować, jednym słowem zarządzać grafiką i zbiorami tekstowymi.

Za jego pomocą można umieścić częściej używane rysunki czy teksty w łatwo dostępnych plikach. Mogą być później wykorzystane w dowolnej aplikacji Windows za pomocą Clipboardu. Poprzez automatyczne tworzenie miniaturowych kopii zawartości strony w wizualnym indeksie, Scrapbook umożliwia szybkie przeglądanie rysunków wszystkich typów i tekstów a następnie natychmiastowe przesłanie ich w odpowiednie miejsce.

Dopuszczalne formaty

Program obsługuje takie formaty jak: mapy bitowe (BMP, MSP, PCX), metafile (WMF, CGM, DRW), teksty (TXT) i wzbogacone teksty (RTF) oraz kilka innych (CSV, DIF, SLK, TIF). Umożliwia przechowywanie obrazków w różnych formatach w tym samym pliku oraz pracę zarówno w kolorze, jak i w trybie czarno-białym.

Zaawansowane możliwości

Program umożliwia nie tylko wykonywanie zrzutów z całego ekranu, ale także z dowolnej jego części. Za jego pomocą można tworzyć mapy bitowe dowolnego rysunku na ekranie za pomocą "kamery". Dużą pomocą jest automatyczne tworzenie zbiorów rysunków za pomocą Clipboardu.

Do każdego rysunku w pliku można dodać wystarczająco długi opis (do 99 znaków), co w istotny sposób usprawnia przypisywanie nazw rysunkom (pod DOS-em - do 8 znaków).

Jedną z najbardziej użytecznych funkcji Scrapbooka jest ART File Import Filter. Pozwala on na bezpośredni dostęp do przechowywanych za pomocą Scrapbooka plików w dowolnych aplikacjach takich jak: PageMaker, Word for Windows, Ami Pro, Power Point i Persuasion. Tworząc, przy pomocy Scrapbooka, plik rysunków i wywołując go w dowolnej, wyżej wymienionej aplikacji (patrz rys. 2), można wizualnie wybrać i wstawić w odpowiednie miejsce rysunek bez konieczności posługiwania się Clipboardem a nawet bez konieczności uruchamiania Scrapbooka! Przy niewielkiej wprawie, potrzeba na to zaledwie kilku sekund.

Czy mi się podoba?

Scrapbook+ niezbyt łatwy do opanowania bez instrukcji, jest jednym z bardziej użytecznych narzędzi w pracy studia grafiki, DTP i każdego, kto przechowuje i użytkuje duże zbiory rysunków. Polecam wszystkim użytkownikom Windows.

Program: Scrapbook+

Producent: Central Point Software, Inc.

Dystrybutor: MSP, ul. Zielna 39, Warszawa.


TOP 200