Scentralizowany do kwadratu

Kredyt Bank SA zakończył wdrożenie systemu scentralizowanego. Korzysta z niego ok. 400 placówek i ponad 5000 użytkowników.

Kredyt Bank SA zakończył wdrożenie systemu scentralizowanego. Korzysta z niego ok. 400 placówek i ponad 5000 użytkowników.

Scentralizowany do kwadratu

Cezary Jaster, dyrektor Departamentu Rozwoju Aplikacji i szef wdrożenia systemu Profile w Kredyt Bank SA

Przedstawiciele Kredyt Banku SA nie tylko przeprowadzili wdrożenie scentralizowanego systemu transakcyjnego Profile - zastępując nim rozwiązania oddziałowe - ale i dokonali centralizacji wykorzystywanej na jego potrzeby platformy sprzętowej. W przeciwieństwie do innych banków, które wcześniej wdrożyły system Profile, Kredyt Bank nie stosuje serwerów oddziałowych. Urządzenia niezbędne do obsługi placówek znajdują się w centralnym ośrodku przetwarzania danych.

Aplikacje w jednym miejscu

W roku 2000 - dwa lata po rozpoczęciu wdrożenia systemu Profile - Kredyt Bank zadecydował o przejściu w skali całego banku na technologię terminalową Citrix MetaFrame. Bank korzysta obecnie z ok. 4500 jednoczesnych licencji. Zdaniem jego przedstawicieli to największa instalacja Citrixa w tej części Europy.

"De facto było to jedyne oprogramowanie instalowane w oddziałach w trakcie migracji do systemu centralnego. Wszystkie pozostałe aplikacje, z których bank korzysta, są instalowane wyłącznie na naszej farmie serwerów w centralnym ośrodku obliczeniowym" - mówi Dariusz Adamowski, dyrektor zarządzający, odpowiedzialny za pion informatyki w Kredyt Bank SA.

Pojedynczy terminal do poprawnego działania wymaga przepustowości ok. 20-25 Kb/s. Oddział z ok. 30 stanowiskami potrzebuje łącza 256 Kb/s.

Takie założenia wykorzystano przy projektowaniu zmian w sieci rozległej. Sieć WAN zbudowano z wykorzystaniem tzw. modelu płatka śniegu. Centrala jest połączona z oddziałami regionalnymi, z których odchodzą łącza do mniejszych placówek.

Taniej, bo w centrali

Scentralizowany do kwadratu

Dariusz Adamowski, dyrektor zarzĄdzajĄcy odpowiedzialny za pion informatyki w Kredyt Bank SA

Kredyt Bank nie korzysta z serwerów oddziałowych. W ośrodku obliczeniowym znajduje się ok. pięćdziesięciu 4-procesorowych serwerów Compaqa z procesorami Intela wykorzystywanych na potrzeby Citrix MetaFrame. Wszystkie umieszczono w zaledwie kilku szafach przemysłowych. Podobny zestaw serwerów działa w ośrodku zapasowym. Do każdego serwera loguje się do 100 użytkowników, co odpowiada liczbie pracowników w kilku oddziałach banku.

Serwery Citrix MetaFrame odpowiadają serwerom oddziałowym wykorzystywanym np. przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA, który również stosuje system centralny Profile. "Centralizacja i zastosowanie technologii Citrix MetaFrame pozwoliło nam ograniczyć liczbę serwerów wykorzystywanych na potrzeby oddziałów z kilkuset do kilkudziesięciu sztuk. To znacząco obniżyło koszty całego projektu" - mówią przedstawiciele banku. "Ułatwia to również zarządzanie infrastrukturą informatyczną" - dodają.

Sam system Profile - tzw. księga główna - pracuje na dwóch 16-procesorowych serwerach Alpha GS 160 połączonych w klaster. Trzeci serwer Alpha GS 160 działa w ośrodku zapasowym.

Zmiana podejścia do projektu

Kredyt Bank SA podpisał umowę z Sanchez Computer w grudniu 1997 r. Pierwsze prace rozpoczęto wiosną 1998 r. Wtedy także powołano nowy, kilkunastoosobowy departament, który miał być odpowiedzialny za wdrożenie systemu scentralizowanego. "Początkowo bank promował ideę robienia wszystkiego we własnym zakresie. Chcieliśmy nauczyć się systemu, aby móc go zmieniać i programować. Sami zamierzaliśmy dokonać analizy, niezbędnych zmian i przeprowadzić wdrożenie nowego systemu" - podkreśla Dariusz Adamowski.

Oddzielenie tego projektu od tzw. starej informatyki nastręczyło jednak od początku wiele problemów. "Przed drzwiami mojego pokoju ustawiały się kolejki pracowników zastanawiających się, co z nimi będzie. Niektórzy chcieli odchodzić, a bank musiał nadal funkcjonować, utrzymywać i rozwijać dotychczasowe systemy" - opowiada dyrektor pionu IT Kredyt Banku. "Po roku stwierdziliśmy, że tą drogą nie uda się skutecznie poprowadzić projektu. Podpisaliśmy więc z ComputerLandem umowę na pomoc we wdrożeniu. Przeprowadziliśmy wówczas prace projektowe i analizy" - dodaje. Jednak dopiero rok później rozwiązano zespół odpowiedzialny za wdrożenie systemu Profile i włączono go w struktury departamentu IT.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200