Scentralizowane systemy przekazywania informacji Małżeństwo z rozsądku

Użytkownicy będą zachwyceni, mogąc przechowywać pocztę elektroniczną, faksy i pocztę głosową w jednym miejscu. Jednak tylko jedno z testowanych przez nas rozwiązań nie wzbudziło naszej irytacji i równocześnie nie opróżniło portfela.

Użytkownicy będą zachwyceni, mogąc przechowywać pocztę elektroniczną, faksy i pocztę głosową w jednym miejscu. Jednak tylko jedno z testowanych przez nas rozwiązań nie wzbudziło naszej irytacji i równocześnie nie opróżniło portfela.

O unifikacji komputerowych sieci lokalnych (LAN) i telefonicznych - co ogólnie określa się jako integrację komputerowo-telefoniczną (CTI - computer-telephony integration) - mówi się już od pewnego czasu. W świecie, gdzie wszyscy są połączeni, każde rozwiązanie ułatwiające komunikację jest przydatne. W tym przypadku ważna jest centralizacja systemu przekazywania informacji. Choć aparat telefoniczny w zasadzie może być wyposażony w mechanizmy obsługi poczty elektronicznej, jedynym na razie miejscem takiej integracji komunikacji sieciowej i telefonicznej jest poczta elektroniczna.

Mając do dyspozycji scentralizowany system przekazywania informacji, użytkownicy mogą korzystać z prawie wszystkich rodzajów komunikacji do celów służbowych (faksy, poczta głosowa i poczta elektroniczna) za pomocą jednolitego i dobrze znanego interfejsu. Oto więc mamy uniwersalną skrzynkę pocztową z marzeń. Jest w tym jednak pewna pułapka: kto odpowiada za taki scentralizowany system poczty elektronicznej?

Współpraca

Na potrzeby niniejszego porównania utworzyliśmy trzy systemy poczty elektronicznej, uzupełniając funkcjami faksu i poczty głosowej trzy przodujące pakiety do rozsyłania informacji: Microsoft Exchange Server 4.0, Novell GroupWise 5.0 oraz Lotus Notes 4.12c. Prosimy jednak nie traktować tego porównania jako współzawodnictwa programów Exchange, GroupWise i Notes. Nie ocenialiśmy funkcji poczty elektronicznej w poszczególnych rozwiązaniach, założyliśmy bowiem, że Czytelnik zdecydował się już na określoną platformę poczty elektronicznej, a teraz jest zainteresowany, na ile łatwe byłoby zintegrowanie z nią usług faksowych i poczty głosowej.

Chcąc uniknąć problemów przy projektowaniu tych rozwiązań, w większości przypadków kierowaliśmy się zaleceniami producentów. A ponieważ większość testowanych produktów jest sprzedawana przez dostawców zapewniających również instalację, prosiliśmy ich o spędzenie kilku dni w naszym laboratorium i pomoc w uruchomieniu systemu. Ich wysiłki oceniliśmy, włączając tę ocenę do kategorii implementacji. Do każdego z systemów stosowaliśmy centralę Enterprise Communications Server model G3I PBX firmy Lucent Technologies oraz serwer zapewniający dostęp do sieci (login) NetWare 4.11.

Najpierw zintegrowaliśmy RightFax NT (wersja 4.5) firmy RightFax oraz CallXpress3 (wersja 4.0) Applied Voice Technology z pakietem Microsoft Exchange. Wybór do tej integracji pakietów RightFax i CallXpress3 był łatwą decyzją. W zeszłym roku Applied Voice Technology wykupiła RightFax. W ramach niniejszego przeglądu obie firmy chętnie współpracowały ze sobą i wykorzystywały Exchange (sytuacja nieco się zmieniła od końca marca, gdyż Applied Voice Technology udostępnia teraz najnowszą wersję CallXpress o nazwie CallXpressNT i z pakietem tym można nabyć RightFax jako moduł opcjonalny).

W skład drugiego rozwiązania wchodzą FaxServe 5.0 firmy Cheyenne Software, CallWare 5.2 CallWare Technologies oraz GroupWise Novella. Wszystkie trzy firmy chętnie zgodziły się współpracować ze sobą przy niniejszym przeglądzie, a przy tym Cheyenne i Novell prowadzą dobrze zsynchronizowaną akcję marketingową, promującą wykorzystanie FaxServe wraz z GroupWise.

Nasze trzecie rozwiązanie pochodzi z firm Lotus i Lucent, które rok temu zawarły formalną umowę o partnerstwie. Do serwera Notes dodaliśmy oferowany przez firmę Lucent produkt sprzętowoüprogramowy o nazwie Intuity Multimedia Messaging Server, zapewniający "skrzynkę pocztową" dla poczty głosowej, który można uzupełnić o funkcje serwera faksowego oraz inne możliwości. Trzecim i najważniejszym składnikiem jest Telephony OneStop 1.0 firmy Lotus - moduł systemu Notes, pełniący rolę pomostu między Intuity a skrzynką pocztową programu Notes (na razie Intuity może wprawdzie współpracować jedynie z Notes, jednak firma Lucent zamierza jeszcze w tym roku dodać obsługę Exchange, a później GroupWise).

Choć integracja komputerowoütelefoniczna jest tematem mało znanym, to obowiązują te same, co zwykle, metody oceny przydatności zakupów sprzętu komputerowego. Przykładowo, zmniejszenie liczby miejsc wymagających administrowania staje się bardziej istotne w rozwiązaniach łączących różne produkty (jak te przez nas testowane). Podobnie efekt wzajemnego podwyższania wydajności współpracujących ze sobą produktów, wynikający z posiadania uniwersalnej skrzynki pocztowej, może zostać zaprzepaszczony, jeśli korzystanie z niej przez użytkowników będzie utrudnione.

I ostatnia nasza rada: należy zadbać o odpowiednie kontakty. Mając plany wdrożenia scentralizowanego systemu przekazywania komunikatów, należy się szybko zaprzyjaźnić ze specjalistą ds. telekomunikacji w swojej firmie. Jeśli nie poświęci się na to trochę czasu, połączenie sieci komputerowej z telefoniczną będzie przypominać nie "małżeństwo doskonałe", lecz raczej "wojnę światów".


TOP 200