Scentralizowane rozproszenie

Bank Ochrony Środowiska unowocześnia swój system informatyczny. Przyjęta koncepcja zakłada stworzenie rozwiązania rozproszonego, które posiadałoby niektóre cechy systemu scentralizowanego. Bank zamierza też stworzyć hurtownię danych.

Bank Ochrony Środowiska unowocześnia swój system informatyczny. Przyjęta koncepcja zakłada stworzenie rozwiązania rozproszonego, które posiadałoby niektóre cechy systemu scentralizowanego. Bank zamierza też stworzyć hurtownię danych.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska SA (BOŚ), jednego z największych polskich banków, przeznaczył część środków pozyskanych z publicznej emisji akcji w 1996 r. na unowocześnienie informatycznego systemu wymiany informacji. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie m.in. dokonywanie przez klientów banku operacji w dowolnym oddziale BOŚ. Prace nad projektem wykonuje rzeszowska firma SA, która przed trzema laty wygrała przetarg na dostarczenie systemu do obsługi banku defBank.

Informatyka - klucz do sukcesu

Jak twierdzą przedstawiciele banku, akcjonariusze bardzo pozytywnie odebrali informację o tym, na jaki cel zostaną przeznaczone fundusze z emisji akcji. „Obecnie nowoczesność banku to przede wszystkim nowoczesność systemu informatycznego. Nie jest możliwy rozwój banku bez rozwoju wykorzystywanych narzędzi informatycznych. Spowodowane jest to rosnącą liczbą nowych produktów bankowych, które, aby być konkurencyjnym, należy jak najszybciej wdrażać” - twierdzi Bogdan Kowalczyk, dyrektor biura informatyki i telekomunikacji w Banku Ochrony Środowiska SA.

System rozproszony

Trzy lata temu, po przeprowadzonym przetargu, kierownictwo banku zdecydowało o wyborze systemu informatycznego defBank, opracowanego przez firmę COMP. Zastąpił on dotychczas stosowany, jednostanowiskowy system Minisob, nie posiadający modułu obsługi klienta, czyli tzw. lady. Rzeszowska firma została wybrana z kilku powodów, przede wszystkim dlatego, że zaoferowała względnie tanie, polskie oprogramowanie, które było elastyczne, tzn. umożliwiało łatwe dostosowanie i wprowadzanie zmian. Zdaniem przedstawicieli BOŚ, firma zapewniła także dobry serwis. „W przeciwieństwie do systemów zachodnich wdrożenie defBanku w 18 oddziałach trwało jedynie trzy miesiące, a nie dwa lata, jak to zwykle bywa” - mówi Bogdan Kowalczyk.

„Od początku informatyzacji banku zdecydowaliśmy się na system rozproszony, w którym każdy oddział ma swój serwer z zainstalowaną na nim aplikacją i własną bazą danych. Obecnie jednak w celu umożliwienia dokonywania przez klientów operacji w dowolnym oddziale, chcemy wdrożyć pewne narzędzia, które by im to umożliwiły, pozostając jednocześnie przy starym modelu organizacyjnym” - dodaje.

W ramach modernizacji zmienione zostanie oprogramowanie poczty elektronicznej cc:Mail Lotusa na system amerykańskiej firmy Isocor, działający w standardzie X.400.

Dzięki aplikacji IsoTrade i systemowi poczty elektronicznej możliwe będzie zapewnienie łączności między dwoma aplikacjami pracującymi w dwóch różnych sieciach lokalnych. „Przykładowo, gdy klient z jednego oddziału BOŚ będzie chciał wypłacić gotówkę w innej placówce tego banku, kasjerka wprowadzi do systemu zapytanie o wielkość środków na jego kącie, które automatycznie zostanie przesłane do bazy danych w jego macierzystym oddziale. Po kilkunastu sekundach odpowiedź pojawi się na ekranie komputera kasjerki, która - po potwierdzeniu wypłacalności - będzie mogła dokonać transakcji. System działa na podobnej zasadzie, jak bankomaty pracujące w trybie on-line” - tłumaczy Bogdan Kowalczyk.

Isocor dostarczy także narzędzia do szyfrowania poczty. Dyrektor informatyki przyznaje, że na pozwolenie sprowadzenia ich do Polski BOŚ czekał prawie pół roku. Od początku 1998 r. nowy system poczty elektronicznej i wymiany informacji będzie funkcjonował w całym banku. Równolegle do wdrożenia oprogramowania IsoTrade, prowadzone były prace nad budową sieci korporacyjnej IP na bazie łączy Bankowego Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telbank SA. Wcześniej korzystano z usług Polpak-T Telekomunikacji Polskiej S.A., obecnie służy ona jako sieć zapasowa.

Hurtownia danych

Ponadto bank ma zamiar stworzyć hurtownię danych, wykorzystywaną do generacji informacji dla sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej, wspomagających jednocześnie podejmowanie decyzji przez zarząd BOŚ. W ciągu miesiąca wybrane zostaną odpowiednie narzędzia. Prawdopodobnie będzie to rozwiązanie Oracle'a, pracujące na serwerze Sun Microsystems. Wykonanie projektu zajmie ok. 1,5 roku. „Istnieją już cząstkowe rozwiązania w naszym banku, w tym system Webis generujący sprawozdania dla Narodowego Banku Polskiego oraz oprogramowanie wspomagające zarządzanie centralą banku, oparte na narzędziach OLAP Oracle'a. Chcielibyśmy scalić je w jeden system” - powiedział Bogdan Kowalczyk.

Powstały w 1991 r. Bank Ochrony Środowiska SA specjalizuje się w finansowej obsłudze przedsięwzięć służących ochronie środowiska. Obecnie posiada sieć 28 placówek w kraju. Fundusze własne banku na koniec ubiegłego roku wyniosły 221,2 mln zł, z czego kapitał akcyjny - 107 mln zł. Zysk netto w 1996 r. osiągnął wartość 51,4 mln zł, w porównaniu do 31,8 mln zł rok wcześniej. Od roku 1996 bank jest notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Do głównych akcjonariuszy Banku należą: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Ciech SA oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


TOP 200