Scala zamyka pierwszy etap wdrożenia w LEK Polska

Firma zakończyła pierwszy etap wdrożenia modułów finansowych i logistycznych systemu Scala w spółce farmaceutycznej LEK Polska.

Konsultanci Scala Polska zakończyli pierwszy etap wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie w firmie LEK Polska. Producent leków w związku z ekspansją firmy na polskim rynku podjął decyzję o zmianie systemu w już na początku 2001 r. Prace wdrożeniowe rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku i objęły moduły księgowe i logistyczne. Funkcjonalność podstawowego systemu Scala została rozbudowana i przystosowana do specyfiki firmy dzięki wykorzystaniu pakietu Scala 5.1 Automation Manager. Oprogramowanie współpracuje z systemem raportowania Crystal Reports.

Z wdrożonego rozwiązania korzystać będzie pruszkowska centrala firmy a także przejęte w 2001 r. przez Lek Polska zakłady Argon SA. W łódzkiej centrali tej spółki Scala prowadzi obecnie wdrożenie modułów finansowych i logistycznych. Jeszcze w tym roku zakończyć ma się implementacja modułu produkcyjnego.

Zobacz również: