Scala Internetu

Podczas dwudziestej konferencji użytkowników systemu Scala zaprezentowano nowe rozwiązanie - e-Solutions, wspomagające prowadzenie działalności w Internecie.

Podczas dwudziestej konferencji użytkowników systemu Scala zaprezentowano nowe rozwiązanie - e-Solutions, wspomagające prowadzenie działalności w Internecie.

Jednym z ważniejszych, zdaniem przedstawicieli Scala Business Solutions, wydarzeń, które miały miejsce podczas tegorocznego spotkania jej użytkowników w Amsterdamie, była premiera pakietu e-Solutions. Jest on częścią systemu Scala 5 Global Series i ma wspomagać wymianę informacji i prowadzenie transakcji za pośrednictwem Internetu między małymi i średnimi firmami a ich partnerami i klientami. Dotyczy to m.in. dokonywania zleceń, sprawdzania stanu złożonych zamówień i tworzenia internetowych katalogów produktów. Dostępny on będzie, także w polskiej wersji językowej, w I kwartale 1999 r.

Handel elektroniczny

E-Solutions zintegrowano z pozostałymi elementami pakietu Scali. Pozwala to np. na kierowanie zamówienia klienta bezpośrednio do modułu planowania produkcji. System ten oparto na architekturze DNA (Distributed interNet Application Architecture) Microsoftu. Umożliwia ona m.in. dokonywanie wielu jednoczesnych połączeń i wykorzystanie w tworzeniu interfejsu użytkownika języka DHTML (Dynamic HTML). Ma to, zdaniem przedstawicieli Scali, ułatwić użytkownikom korzystanie z nowych, internetowych modułów jej systemu.

W skład tego pakietu wchodzą moduły e-Server i Order Monitor. Pierwszy z nich ma służyć do wspomagania działań w tzw. łańcuchu dostaw (supply chain). E-Server zbudowano na dwóch innych rozwiązaniach Microsoftu, jednego ze strategicznych partnerów Scali: Microsoft Transaction Server i Information Server. Wykorzystuje ona również język XML (eXtensible Mark-up Language). E-Solutions jest kompatybilne zarówno ze standardem EDI (Electronic Data Interchange), jak i pakietem Microsoft BackOffice.

Wspomaganie zarządzania

Podczas konferencji w Amsterdamie Scala Business Solutions zaprezentowała także dwa rozwiązania swoich partnerów, wykorzystywane do wspomagania zarządzania firmą. Pierwszym z nich jest Scala EIS (Executive Information Systems), będący tradycyjną hurtownią danych. Drugi to narzędzie typu OLAP (On Line Analytical Processing) wykorzystywane do graficznej prezentacji raportów dotyczących funkcjonowania firmy, stanu jej finansów itp. Oba produkty dostępne są już w sprzedaży.

"Mniej ważna, przynajmniej dla polskich klientów, była premiera nowej wersji 5.1 naszego systemu, przystosowanej w pełni do obsługi Euro. Na razie nie zamierzamy jej lokalizować. Chyba że nowa, wspólna waluta, mająca obowiązywać od przyszłego roku w Unii Europejskiej, okaże się problemem dotyczącym również polskich klientów" - twierdzi Sławomir Turek ze Scala Polska Sp. z o.o. Ostatnio warszawski oddział Scali obchodził pięciolecie swojej działalności. Obecnie ma on w Polsce ponad 190 klientów, z czego część stanowią przedstawicielstwa międzynarodowych koncernów. W konferencji użytkowników w Amsterdamie wzięło udział ośmiu z nich.


TOP 200