Sawan w Czechach

Sawan Grupa Softbank SA podpisał z Ceska Sporitelna Banka umowę na wdrożenie systemu Atmon.

Sawan Grupa Softbank SA podpisał z Ceska Sporitelna Banka umowę na wdrożenie systemu Atmon.

Jest to rozwiązanie własne krakowskiej firmy. Pierwsza faza projektu obejmuje implementację modułu monitorowania i obsługi serwisowej sieci ok. 1000 bankomatów. Elementy, które będą wdrażane w dalszej kolejności, mają zapewnić obsługę reklamacji, zarządzanie gotówką, wykrywanie transakcji podejrzanych i rozliczanie kart kredytowych.

Projekt w CSB jest pierwszą umową eksportową Sawanu. "Kontrakt z Ceska Sporitelna Banka nawiązaliśmy dzięki relacjom z amerykańskim IFS, producentem systemu obsługującego transakcje kartowe TPII. Pierwsze polskie wdrożenia systemu Atmon były oparte właśnie na tym rozwiązaniu. W CSB współpracujemy z czeskim PosAm" - mówi Jacek Korbiel, dyrektor ds. handlowych w Sawanie.


TOP 200