Sawan w 100% należy do Softbanku

Softbank kupił od trzech osób fizycznych pakiet 28,12% akcji spółki zależnej Sawan, stając się właścicielem 100% jej akcji.

Softbank kupił od trzech osób fizycznych pakiet 28,12% akcji spółki zależnej Sawan, stając się właścicielem 100% jej akcji.

Wartość transakcji wyniosła 3,5 mln zł. Strony ustaliły, że 1,8 mln zł Softbank zapłaci gotówką, a 1,7 mln zł zostanie rozliczone poprzez przeniesienie prawa użytkowania nieruchomości lub gotówką. Sawan specjalizuje się w budowie hurtowni danych i wdrażaniu systemów typu MIS.


TOP 200