SaveDir i śpisz spokojnie

Pakiet SaveDir - nowość w ofercie firmy Dagma - służy ochronie danych na dyskach i dyskietkach poprzez ich kodowanie. Może być wykorzystywany do zabezpieczenia ważnych danych dotyczących działalności firmy, pozwala chronić tajemnice służbowe i państwowe w instytucjach państwowych czy bankach, jego przeznaczeniem jest też zabezpieczanie rezerwowych kopii danych magnetycznych lub dyskach magnetooptycznych. SaveDir to również rozwiązanie dla posiadaczy komputerów przenośnych, gdyż w przypadku utraty lub kradzieży sprzętu zapewnia, że dane są bezpieczne.

Pakiet SaveDir - nowość w ofercie firmy Dagma - służy ochronie danych na dyskach i dyskietkach poprzez ich kodowanie. Może być wykorzystywany do zabezpieczenia ważnych danych dotyczących działalności firmy, pozwala chronić tajemnice służbowe i państwowe w instytucjach państwowych czy bankach, jego przeznaczeniem jest też zabezpieczanie rezerwowych kopii danych magnetycznych lub dyskach magnetooptycznych. SaveDir to również rozwiązanie dla posiadaczy komputerów przenośnych, gdyż w przypadku utraty lub kradzieży sprzętu zapewnia, że dane są bezpieczne.

Hasło - na podstawie którego dane są szyfrowane - może mieć do 60 znaków i jest wybierane przez użytkownika. Zastosowany tu system kodowania jest skuteczniejszy od amerykańskiego standardu DES (Data Encryption Standard) i wyklucza możliwość rozkodowania bez znajomości hasła i to nawet przez specjalistów.

W systemie SaveDira chronione są poszczególne podkatalogi katalogu głównego na dowolnym dysku lub dyskietce. Użytkownik ma do wyboru trzy poziomy zabezpieczenia:

- najniższy, trzeci poziom (ochrona przed nieumyślnym uszkodzeniem) - kodowane są tylko pozycje w katalogach, natomiast same zbiory pozostają nie zakodowane (zakodowane pozycje w katalogach są niewidoczne z poziomu DOS-u)

- drugi poziom (ten poziom zabezpieczenia jest wystarczający dla większości zastosowań) - kodowane są zarówno pozycje w katalogach, jak i same zbiory, nawet użycie edytora dysku lub innego narzędzia nie pozwala na odczytanie zawartości zbioru, niemniej hasło użyte do kodowania w zaszyfrowanej formie jest przechowywane na

dysku

- pierwszy poziom - kodowane są pozycje w katalogach i same zbiory, a hasło w żadnej formie nie jest nigdzie przechowywane, jedynym źródłem hasła jest osoba, która dane zakodowała - bez znajomości hasła zbiory są nie do odczytania.

Program SaveDir jest prosty w obsłudze nawet dla niedoświadczonych użytkowników komputerów. Jego cena - 3,6 mln zł + VAT. Kontakt: Dagma, Katowice, tel. 152 37 89, 152 50 65


TOP 200