Satelitarne systemy multimedialne

Gwałtowny rozwój Internetu oraz usług świadczonych przy jego użyciu stymuluje szybki postęp w systemach dostępowych zdolnych do transmisji multimediów. Bardzo zaawansowane są koncepcje budowy satelitarnych systemów multimedialnych. Czy będą one konkurować w przyszłości z rozwiązaniami naziemnymi?

Gwałtowny rozwój Internetu oraz usług świadczonych przy jego użyciu stymuluje szybki postęp w systemach dostępowych zdolnych do transmisji multimediów. Bardzo zaawansowane są koncepcje budowy satelitarnych systemów multimedialnych. Czy będą one konkurować w przyszłości z rozwiązaniami naziemnymi?

Obecnie bardzo duża grupa ludzi jest zainteresowana korzystaniem z tzw. usług multimedialnych, czyli możliwości łącznej prezentacji różnych źródeł danych, z których najbardziej rozpowszechnione są: tekst, dźwięk oraz obraz nieruchomy i ruchomy. Doprowadził do tego rozwój Internetu i technik umożliwiających kompresję obrazu i dźwięku. Analizy dotyczące rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych wskazują, że w przyszłości usługi związane z transmisją danych będą się rozwijać szybciej niż standardowe usługi telefoniczne. Na rysunku 1 przedstawiono przewidywaną pojemność transmisyjną dla typowego punktu udostępniania usług POP (Point Of Presence).

Satelitarne systemy multimedialne

Rozwój usług transmisji danych i głosowych

Dotychczas dostęp do usług multimedialnych był realizowany przy użyciu naziemnych stacjonarnych sieci teletransmisyjnych. W przyszłości sieci dostępowe muszą zapewnić dostęp do tych usług nie tylko użytkownikom stacjonarnym, ale również znajdującym się w ruchu. Dlatego też już obecnie wiele organizacji opracowuje sieci dostępowe realizujące przyszłe wymagania użytkowników. Część zysków chcą przejąć firmy zajmujące się łącznością satelitarną, wykorzystujące jej unikatowe właściwości: globalny zasięg, elastyczność i łączność z terminalami stacjonarnymi i ruchomymi.

Przed firmami tymi stoi jednak wiele problemów technicznych i prawno-organizacyjnych. Do podstawowych problemów technicznych można zaliczyć:

  • zapewnienie ciągłej dostępności do usług przez terminale stacjonarne i ruchome,
  • zapewnienie ciągłości świadczenia danej usługi,
  • ograniczenie mocy promieniowanej przez terminal stacjonarny i ruchomy,
  • świadczenie usług na odpowiednim poziomie,
  • zapewnienie odpowiedniej pojemności systemu.

Zagadnienia prawno-organizacyjne, które należy rozwiązać, to:

  • zapewnienie niezbędnych szerokości pasm w określonych zakresach częstotliwości,
  • zapewnienie kompatybilności systemu z innymi systemami satelitarnymi i naziemnymi,
  • uzyskanie licencji w wielu krajach i stworzenie sieci lokalnych dystrybutorów,
  • współpraca z regionalnymi i lokalnymi operatorami, obejmująca dołączenie do naziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Koncepcje satelitarnych systemów multimedialnych uwzględniają ograniczenia związane z globalnym dostępem, wyróżniają określone kategorie użytkowników i określone rodzaje dostępnych usług.

Dostęp do usług multimedialnych

Satelitarne systemy multimedialne

Rodzaje orbit

Dostęp do usług multimedialnych wyznaczają dwa parametry: obszar i czas. Wyróżnia się systemy satelitarne zapewniające: globalny dostęp, tzn. cała powierzchnia Ziemi znajduje się w zasięgu działania systemu; nie w pełni globalny dostęp, gdy niektóre obszary - ze względu na przewidywane małe zapotrzebowanie - nie zostały objęte zasięgiem systemu, oraz dostęp regionalny, obejmujący określone obszary o dużym zapotrzebowaniu na określone rodzaje usług i uwzględniający kontynentalną lub regionalną specyfikę tych usług.

Globalny zasięg i ciągły dostęp można uzyskać jedynie tworząc tzw. konstelacje satelitów. Wybór odpowiednich orbit i liczby aktywnych satelitów na każdej z orbit umożliwia dodatkowo odpowiednie kształtowanie pojemności systemu w funkcji np. szerokości geograficznej oraz zapewnienia widoczność przez terminal kilku satelitów pod kątem elewacji większym niż minimalny. Do tworzenia multimedialnych systemów satelitarnych można zastosować konstelacje satelitów umieszczone na różnych typach orbit (rys. 2).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200