Samsung w Polsce

W grudniu 1991 r. podjęte zostały ponownie rozmowy z rządem koreańskim na temat ich pomocy kredytowej w rozwoju polskiej telekomunikacji.

W grudniu 1991 r. podjęte zostały ponownie rozmowy z rządem koreańskim na temat ich pomocy kredytowej w rozwoju polskiej telekomunikacji.

Koncern Samsung już wcześniej złożył nam propozycję telefonizacji wybranego regionu kraju. Wiadomo, że będzie to województwo opolskie.

Samsung chce tam zainstalować 113 tys. numerów telefonów i 10 tys. łączy. Będą to centrale telefoniczne systemu TDX. W ramach umowy przewiduje się szkolenie polskich inżynierów w Korei.


TOP 200