Samsung szkoli przyszłych pracowników

Samsung Electronics Polska wspólnie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie realizuje praktyczny kurs dokształcający pod nazwą „Samsung LABO”. Jest to strategiczny program firmy Samsung z pogranicza sektora edukacji i rynku pracy, realizowany w większości państw europejskich.

Samsung LABO to projekt o formule trójstronnego porozumienia pomiędzy firmą, uczelnią oraz władzami regionalnymi. Startująca właśnie w Szczecinie inicjatywa ukierunkowana jest na rozwijanie strategicznych kompetencji cyfrowych i budowanie w kraju gospodarki opartej na wiedzy. Program kursu pilotażowego, który ruszy wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, będzie obejmował zarówno praktyczne zagadnienia dotyczące rozwiązań wykorzystujących najnowsze platformy oprogramowania (Android, Tizen, Smart TV), jak również cykl zajęć powiązanych z konkretnymi aspektami działalności biznesowej. Po zakończeniu cyklu szkoleń uczestnicy, którzy spełnią określone wymagania formalne, oprócz certyfikatu firmowanego przez Samsung Electronics mają szansę otrzymać dofinansowanie na realizację szczególnie interesujących i rokujących projektów własnych. Wybranym studentom zostaną również zaoferowane programy stażowe łączące naukę na uczelni i praktyczne przyuczenie do zawodu pod okiem mentorów z ośrodków firmy Samsung w Polsce.

Zobacz również:


TOP 200