Samodzielna baza danych w chmurze

W ofercie Oracle możemy znaleźć usługę chmurową nazwaną Autonomous Data Warehouse Cloud. Jest to autonomiczna baza danych, czyli taka, w której wyeliminowano pracę człowieka i związane z nią błędy ludzkie.

Wizję takiej bazy danych Larry Ellison zaprezentował podczas Oracle OpenWorld 2017 Podstawą rozwiązania jest baza Oracle Database 18c. W chmurowej autonomicznej wersji zastosowano mechanizmy uczenia maszynowego, aby zapewnić bardzo wysoki poziom automatyzacji i ograniczyć pracę człowieka. Efektem jest wyeliminowanie błędów ludzkich, np. związanych z konfiguracją, dostrajaniem czy utrzymaniem bazy danych. Wykorzystanie sztucznej inteligencji umożliwiło również osiągnięcie bardzo dobrej wydajności, wysokiej dostępności oraz bezpieczeństwa. Dzięki automatyzacji udało się osiągnąć 99,995% dostępności oraz mniej niż 30 minut planowanych lub nieplanowanych przestojów w ciągu roku. Inni dostawcy usług chmurowych deklarują podobny poziom dostępności. Jednak przedstawiciele Oracle wskazują, że często kryje się za tym jakiś haczyk, np. w SLA nie są uwzględniane planowane i nieplanowane przestoje wynikające z prac konserwacyjnych związanych z naprawą błędów w oprogramowaniu, zmianami konfiguracji lub instalacją łatek bezpieczeństwa. Natomiast autonomiczna wersja Oracle Database18c nie wymaga zatrzymywania w celu aktualizacji łatek, aktualizacji, wykonania backupu czy innych czynności związanych z serwisem.

Wśród funkcji warto jeszcze wymienić:

 • Automatyczne skalowanie: baza dostosowuje wielkość mocy obliczeniowej i pamięci masowej do bieżących potrzeb.
 • Samonaprawa: zautomatyzowana ochrona przed przestojami.

Oracle Autonomous Database Cloud może posłużyć do obsługi systemów transakcyjnych i mieszanych, hurtowni danych, analiz graficznych, aplikacji biznesowych, baz dokumentów i systemów związanych z Internetem Rzeczy (IoT).

Zobacz również:

 • Rząd przyjął projekt o ułatwieniach w budowie szerokopasmowego internetu
 • Podwodne centra danych wchodzą w fazę komercjalizacji
 • Automatyzacja pozbawi pracy miliony osób. Kto jest zagrożony?

Wśród cech, które wyróżniają Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud, można wymienić:

 • Prostota: aby korzystać z tej usługi, nie jest potrzebny administrator, który określi klucze dystrybucji danych i klucze sortowania, utworzy indeksy, zreorganizuje dane lub dostosuje parametry kompresji. Użytkownik musi jedynie zdefiniować tabele, wczytać dane, a następnie może już uruchomić aplikację. Nie jest również wymagane ręczne dostrajanie.
 • Wydajność: W przeciwieństwie do tradycyjnych usług chmurowych, które wykorzystują typowe konfiguracje mocy obliczeniowej do dostarczania usług chmury bazodanowej, Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud korzysta z platformy sprzętowej Oracle Exadata. Wydajność jest ponadto zoptymalizowana poprzez algorytmy automatycznego uczenia, które dbają o automatyczne buforowanie, adaptacyjne indeksowanie i zaawansowaną kompresję.
 • Elastyczność: Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud potrafi utworzyć nową hurtownię danych o dowolnej wielkości w ciągu kilku sekund oraz skalować zasoby obliczeniowe i zasoby pamięci masowej niezależnie od siebie i bez przestojów.

Niższe koszty

Producent podkreśla, że autonomiczna baza danych jest dużo tańsza od konkurencji. Oracle gwarantuje klientom, którzy przeniosą swoje zasoby z AWS do Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud, aż o 50% niższe koszty. Jest to możliwe dzięki elastyczności bazy danych, która konsumuje tyle zasobów ile aktualnie potrzebuje. Przekłada się to na mniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej i pamięci masowych. Drugim istotnym czynnikiem obniżającym koszty jest wyeliminowanie pracy człowieka przy utrzymaniu bazy.

Wydajność

Usługa Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud jest przeznaczona do obsługi hurtowni danych i systemów analitycznych. Według zapewnień producenta charakteryzuje się dwukrotnie szybszym przechowywaniem kolumn w pamięci oraz stukrotnie szybszym przetwarzaniem zapytań. Oracle planuje również udostępnienie drugiej wersji autonomicznej bazy danych. Usługa Oracle Autonomous Database Cloud, która na rynku ma zadebiutować latem 2018 r., posłuży do obsługi systemów transakcyjnych. Oficjalnie ma umożliwić czterokrotnie szybszy dostęp do danych w pamięci.

Wyższe umiejętności

Przedstawiciele Oracle zwracają uwagę, że nowa, autonomiczna baza danych nie pozbawi pracy osób dotychczas zajmujących się zarządzaniem bazami danych. Powinni oni raczej skorzystać na jej wprowadzeniu. Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud zdejmie z nich obowiązki związane z rutynowymi, ręcznymi zadaniami, a umożliwia zajęcie się bardziej skomplikowanymi zagadnieniami, jak projektowanie baz danych, schematów czy różnego rodzaju analityki. Administratorzy będą mogli więcej czasu poświecić na przydzielanie uprawnień czy przygotowanie mechanizmów Disaster Recovery.

Nie tylko bazy danych

Producent zamierza wykorzystać opracowane mechanizmy uczenia maszynowego i autonomiczności w szerszej platformie usługowej, obejmującej zarządzanie danymi, rozwój aplikacji, analitykę, bezpieczeństwo oraz zarządzanie systemami. Oracle Autonomous Cloud Platform zautomatyzuje instalację łatek, optymalizację konfiguracji czy nawet integrację danych. Producent zwraca uwagę, że istotnym składnikiem stopy zwrotu w takie rozwiązania jest uwolnienie pracowników od rutynowych zadań i umożliwienie im skupienie się na trudniejszych pracach.

Oracle doda mechanizmy autonomiczności do następujących funkcji:

 • Integracji danych, obejmującej automatyzację definiowania przepływów danych, przygotowywanie danych czy tworzenie tzw. data lake.
 • Rozwoju aplikacji poprzez automatyzację typowych czynności programistycznych.
 • Analityki poprzez automatyzację zbierania danych i ich przygotowywania.
 • Integracji aplikacji.
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200