Sage oferuje narzędzie BI dedykowane dla użytkowników systemu Sage ERP X3

Po premierze w Ameryce Północnej, dział Sage Mid-Market Europe ogłasza dostępność rozwiązania Sage Enterprise Intelligence w Europie. To rozwiązanie typu Business Intelligence, które integruje się z systemem Sage ERP X3 i zapewnia użytkownikom dostęp do biznesowych danych i możliwość ich samodzielnego analizowania.

Sage Enterprise Inteligence zapewnia użytkownikom możliwość filtrowania, grupowania, sortowania, analizowania bieżących danych biznesowych oraz tworzenia zestawień krzyżowych i tabel przestawnych za pomocą technik typu „przeciągnij i upuść”. Użytkownicy mogą również tworzyć i prezentować widok konsoli danych, przechodząc do bardziej lub mniej szczegółowych prezentacji informacji poprzez dane transakcyjne, aby badać strukturę danych oraz łączyć widok z Sage ERP X3 i innymi systemami.

Rozwiązanie wyposażono w interfejs webowy, obsługujący wiele przeglądarek oraz w bieżący dostęp z poziomu programu Excel, obsługiwany przez opcjonalny moduł Excel Add-In. Sage Enterprise Intelligence jest dostarczane w formie rozwiązania otwartego poprzez www (web-enabled solution), do którego dostęp odbywa się poprzez klienta web’owego oraz z większości urządzeń mobilnych.

Zobacz również:

Obecnie w Europie trwa premiera rozwiązania Sage Enterprise Intelligence. Początkowo, jego funkcjonalność dostępna będzie w języku angielskim i francuskim. Kolejne wersje językowe i dostępność dla Hiszpanii, Niemiec i Portugalii zaplanowano na kolejne miesiące 2014 roku.


TOP 200