Saga o pagerach (3)

Przez dwa tygodnie testowałem działanie czterech istniejących obecnie systemów przywoławczych, dla których lepszym określeniem jest nazwa systemy informujące. Były to (w kolejności alfabetycznej), Bel Pagette, Metro-Bip, Polpager i Telepage. Polpager wysyła wiadomości za pośrednictwem nadajników stacji radiowych UKF, pozostałe systemy mają nadajniki własne. Wszystkie systemy działają przez całą dobę we wszystkie dni roku. Również w każdym z nich możliwe jest przekazanie i nadanie informacji w j. ang. oraz tłumaczenie informacji.

Przez dwa tygodnie testowałem działanie czterech istniejących obecnie systemów przywoławczych, dla których lepszym określeniem jest nazwa systemy informujące. Były to (w kolejności alfabetycznej), Bel Pagette, Metro-Bip, Polpager i Telepage. Polpager wysyła wiadomości za pośrednictwem nadajników stacji radiowych UKF, pozostałe systemy mają nadajniki własne. Wszystkie systemy działają przez całą dobę we wszystkie dni roku. Również w każdym z nich możliwe jest przekazanie i nadanie informacji w j. ang. oraz tłumaczenie informacji.

System Polpager

wyróżnia się wśród pozostałych systemów ze względu na inny system nadawania i ogólnopolski zasięg. Użytkownicy korzystają z odbiorników Nokia, produkcji fińskiej. Testowałem dwa odbiorniki, numeryczny Nokia MBS 88P (przesyłanie jedynie informacji cyfrowych) i tekstowy Nokia MBS 88 Alpha P. Pagery numeryczne, podobnie jak tonowe (emitujące jedynie sygnał przywoławczy), są dzisiaj nieco mniej popularne. Ograniczenie przesyłanej informacji do postaci cyfrowej wymaga stosowania umownych kodów i znacznie zawęża zakres przekazywanych wiadomości. Pomimo to, abonenci systemu Polpager dotychczas kupowali mniej więcej takie same ilości odbiorników obu typów, chociaż ich cena była zbliżona. Jednak niewątpliwe zalety pagera tekstowego przesądzają o jego powodzeniu i należy sądzić, że już wkrótce zajmie on dominującą pozycję wśród używanych odbiorników systemu Polpager.

Przesyłanie informacji do pagerów Nokia odbywa się przede wszystkim w trybie automatycznym. Informacje dla pagera tekstowego mogą być wysłane także za pośrednictwem operatora, co jak sprawdziłem, działa. Zgłoszenie operatora nastąpiło po kilku sygnałach "dzwonienia", przekaz informacji do pagera trwał kilka sekund, ale wystąpiły błędy spowodowane prawdopodobnie złą słyszalnością i zakłóceniami w połączeniu z nr. 971.

Wydaje mi się, że pewniejszym sposobem przekazania informacji do pagera systemu Polpager, jest wysyłanie automatyczne. Korzysta się wówczas bezpośrednio z telefonu, który może być przełączany z emisji sygnałów pulsowych (koniecznych do uzyskania połączenia) na emisję sygnałów tonowych. Nieco skomplikowane w użyciu wysyłanie informacji tekstowych za pośrednictwem klawiatury telefonu, jest jednak pewne. Sygnał dociera do odbiornika po ok. 10-15 s od zakończenia wysyłania.

Odbiorniki Nokia, proste w obsłudze, nie mają jednak żadnych dodatkowych funkcji. Wiadomości na ekranie są czytelne, powiadomienie o przyjęciu informacji następuje jedynie przez sygnał dźwiękowy lub świetlny. Wyłączenie pagera powoduje wykasowanie wszystkich zapamiętanych informacji. Tym samym przełącznikiem ustawia się tryb pracy odbiornika, więc niebezpieczeństwo omyłkowego wyłączenia pagera i utraty jego pamięci jest bardzo duże.

Podobnie jak wszystkie pagery, Nokia MBS 88 Alpha P ma podświetlany ekran. Włączenie oświetlenia następuje automatycznie (plus dla producenta), natomiast świecenie pojedynczego punktu na górze ekraniku jest zdecydowanie niekorzystne dla czytelności informacji i znacznie gorsze, niż w innych pagerach. Duży minus w ocenie.

Zasięg pagera pokrywa się praktycznie z zasięgami odbioru stacji radiowych UKF w paśmie 65-73 MHz. Podczas prób przeprowadzanych na północ (30 km) i południe (60 km) od Warszawy, wszystkie informacje docierały bez przekłamań. Wzkaźnik informujący o położeniu odbiornika w polu odbioru informacji działa skutecznie.

Bliższe informacje uzyskać można w biurze Polpager sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 47 (XII p., konieczna przepustka), 00- 695 Warszawa, tel. 26 51 19, 625 42 00, tel./fax 26 19 89, tlx 81 74 26 yata pl.

System Telepage

przesyła przekazywane informacje jednocześnie na wszystkie swoje nadajniki, bez dodatkowych opłat. Testowałem odbiornik Motorola Advisor, niewątpliwie technicznie najnowocześniejszy pager na naszym rynku. Jego kilkanaście funkcji (niezależnie od usług proponowanych przez operatora systemu) pozwala użytkownikowi na wykorzystanie pagera jako kalendarza i budzika. Telepage wysyła codziennie informacje o kalendarium (data, imieniny, prognoza pogody) oraz o kursach walut i notowaniach warszawskiej giełdy akcyjnej.

Przekazywanie wiadomości do odbiorcy odbywa się za pośrednictwem operatora. Do centrum operacyjnego telefonowałem kilkanaście razy w najróżniejszych porach. Informacje były przyjmowane (nawet sporo po północy) i przekazywane w ciągu 15-30 s. Obsługa w centrali Telepage przyjmowała zlecenia po 3-5 sygnałach "dzwonienia" i realizowała najdziwniejsze życzenia (np. wysłanie kilkunastu informacji, zleconych w jednej rozmowie telefonicznej, kolejno numerowanych i nadanych o określonych godzinach). Przekazanie wiadomości nie wymagało podania, kto je nadaje (podpisu).

Zasięg odbioru informacji

jak zwykle, testowałem w odległości 30 km na północ i 60 km na południe od Warszawy. Nawet w zalesionych dolinach przekaz informacji odbywał się bez błędów. Natomiast w odległości ok. 70 km od nadajnika (zainstalowanego na iglicy PKiN), pager umieszczony w betonowej i zbrojonej piwnicy odebrał wiadomość z dwoma błędami literowymi, które absolutnie nie wpłynęły na możliwość zrozumienia odbieranej informacji.

Odbiornik Motorola Advisor, chociaż ma wiele funkcji i ustawianych trybów pracy, w obsłudze nie jest skomplikowany. Poza wymienionymi w instrukcji obsługi możliwościami zaprogramowania pagera, również centrala nadawcza może zdalnie ingerować w jego działanie. Ma to istotne znaczenie np. w przypadku zgubienia pagera, centrala może go wówczas zdalnie przełączyć na tryb wyświetlania bez przerwy informacji, gdzie należy odbiornik zanieść i jaka jest za to nagroda.

Przy tej okazji warto pamiętać, że zagubiony lub skradziony odbiornik nie ma praktycznie żadnej wartości. Zastrzeżenie numeru pagera w centrali powoduje jego całkowite odłączenie, a sam przedmiot, zwany pagerem, bez centrali dosłownie nie jest nic wart. Ze względu na budowę nie nadaje się nawet na elektroniczne części.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze Telepage, Pl. Defilad 1, PKiN (XXVII p.), 00-901 Warszawa, skr. poczt. 9, tel. 26 63 00. fax 20 18 56.

System Metro-Bip

działa również w kilku miastach Polski (Gdańsk, gdzie mieści się centrala firmy, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław). Przekazanie informacji do odbiorcy, który akurat wyjechał, jest możliwe pod warunkiem, że powiemy operatorowi systemu, w jakim mieście przebywa właściciel pagera i jest usługą dodatkowo płatną.

Firma oferuje kilka typów odbiorników, testowałem tekstowy Motorola Adviser i głosowy Motorola KeyNote. Pager tekstowy jest identyczny, jak stosowany przez Telepage. Ponieważ jednak nadajnik systemu Metro-Bip znajduje się niżej (na środkowym wieżowcu ściany wschodniej), teoretyczny zasięg systemu powinien być mniejszy.

Zasięg odbioru informacji

Podczas testu nie stwierdziłem mniejszego zasięgu. Wiadomości, podobnie jak w Telepage, odbierane były bez zakłóceń. W wymienionych wyżej warunkach ekstremalnych, liczba błędów była podobna jak w Telepage.

Centrala operatorska zgłaszała się po 3-4 sygnałach, przekazywanie informacji następowało bez problemów, nawet w późnych godzinach nocnych. Trwało to ok. 5-10 s. Przy korzystaniu z pagera głosowego wysyłanie informacji następuje automatycznie, pod warunkiem, że otrzymamy połączenie z odpowiednim numerem centrali telefonicznej. Początkowo nie było z tym żadnych kłopotów, w trakcie testowania zmieniono jednak mój numer telefoniczny na siedmiocyfrowy (rozpoczynający się od 6) i wówczas ani razu nie zdołałem połączyć się z odpowiednim numerem. Po wybraniu 0-9821xxxx (czterocyfrowy numer pagera) można przekazać 8 sekundową wiadomość, która po upływie ok. 10 s jest odtwarzana przez odbiornik. Jakość przekazu pozwala na identyfikację głosu. Pager może zmagazynować w pamięci i na żądanie odtworzyć cztery informacje po 8 s. Obsługa jest bardzo prosta, sprowadza się do naciśnięcia jednego przycisku.

Pager głosowy jest więc atrakcyjną propozycją, ale przekazywane informacje łatwo mogą zostać podsłuchane. Również zasięg działania, jak sprawdziłem, ogranicza się najwyżej do ok. 40 km od centrum Warszawy. Mimo tych zastrzeżeń pager głosowy oferowany przez Metro-Bip może być bardzo przydatny szczególnie, że jest to urządzenie najmniejsze i najlżejsze wśród oferowanych na naszym rynku pagerów.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze Metro-Bip, ul. Zgoda 13/187 (środkowy wieżowiec ściany wsch. XXI p.) 00-012 Warszawa, tel. 628 47 00, tel./fax 27 17 03.

System Bel Pagette

Jest to najmłodszy system pagingu działający obecnie tylko na obszarze Warszawy. Prowadzi bardzo dynamiczną politykę marketingową. Nadajniki systemu znajdują się na hotelu Marriott, centrala operatorska przy ul. Solec. Gwarancję połączenia centrali z nadajnikiem zapewniają specjalne linie kablowe oraz awaryjny system łączności radiowej.

Zasięg odbioru informacji

Bel Pagette korzysta z odbiorników tekstowych firmy Panasonic. Podczas przeprowadzanego testu jakość przekazu informacji w ww. warunkach była dokładnie taka sama, jak w systemach Telepage i Metro-Bip. Odbiornik Panasonic charakteryzuje się odwróconym o 180 ekranem. Ma to oczywiście sens, jeżeli nosimy pager przypięty do paska spodni. Wystarczy wówczas go nieco przechylić i przekazana wiadomość będzie czytelna.

Operatorka systemu (wszystkie moje zlecenia przyjmowały dziewczyny) zgłaszała się po 1-2 sygnałach. Przekazywana informacja była odbierana przez pager w ciągu ok. 5 s. Muszę podkreślić miłą, przyjacielską atmosferę prowadzonych rozmów. Każda nadawana wiadomość musi być jakoś podpisana, może to być nawet zrozumiały tylko dla stron symbol. Przyznam się, że nie wiem, czy stawiany przez operatorki systemu, wymóg podpisu pod nadawaną informacją jest konieczny. Niewątpliwie jednak, jeżeli jest prawdziwy i zrozumiały dla odbiorcy, ułatwia odczytywanie informacji. Wszystkie zlecenia (także nocne) przekazu informacji były realizowane szybko i sprawnie.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze Bel Pagette, ul. Solec 22 (I p.), 04-410 Warszawa, tel. 625 25 27, fax 29 97 23.

Podsumowanie

Pager stanowi niezawodne i wygodne narzędzie informacji. W znacznie więcej, niż się wydaje przypadkach, jego zastosowanie całkowicie zaspokaja wszystkie potrzeby przekazania informacji. Jest, w porównaniu do telefonii komórkowej, znacznie tańszy, chociaż oczywiscie nie może jej zastąpić. Istniejące cztery systemy działają szybko i sprawnie. Zasięgi działania i oferowane przez operatorów systemów dodatkowe usługi całkowicie zaspokajają potrzeby jednostronnego przekazu informacji na terenie aglomeracji miejskiej. Stanowi inwestycję, której celowość dla bardzo wielu grup użytkowników jest bezdyskusyjna i szybko się zwraca.

Z całym przekonaniem namawiam Czytelników naszego pisma do zastanowienia się nad możliwością wykorzystania i kupna pagera.


TOP 200