Sąd przez internet

Polskie sądownictwo sięga po technologie informatyczne, żeby usprawnić swoją pracę, udostępniać informacje i świadczyć usługi on-line.

„Z punktu widzenia obywatela bardzo ważne jest to, jakie potrzeby możemy realizować w sądach przez internet – np. obecnie elektroniczne postępowanie upominawcze. Mamy także pewne osiągnięcia w optymalizacji pracy samych sądów, np. e-protokół, czy całkowita informatyzacja ksiąg wieczystych” – powiedział podczas konferencji Państwo 2.0 Jacek Gołaczyński, Koordynator Krajowy ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych.

Sąd przez internet

Prof. Jacek Gołaczyński.

Wśród usług, które bardzo pomogą w dalszym usprawnianiu sądownictwa wymienił elektroniczne okienko podawcze, gdzie w każdej sprawie cywilnej będzie można złożyć dokumenty przez internet.

Zobacz również:

Zaznaczył, że informatyzacja wybranych rodzajów postępowania sądowego (EPU, EPW, postępowanie rejestrowe, np. S24) ma służyć przyspieszeniu postępowania i ułatwieniu dostępu do informacji.

E-protokół, który zastępuje klasyczne dokumentowanie rozprawy przez protokolanta nie tylko przyspieszył procedowanie w sądzie o jedną trzecią, ale również poprawił kulturę bycia na sali sądowej. To zaś wpływa na lepsze postrzeganie sądu przez obywateli. Cały projekt ma się zakończyć do 2017 r., w sumie obejmie 2223 sale sądowe. Możliwe jest również prowadzenie wideokonferencji, dzięki czemu można np. przesłuchać świadka na odległość, a w przyszłości będzie można również odmiejscowić rozprawy. To właśnie znacznie zmniejszy koszty działania sądów.

W ramach projektu ułatwiania uzyskiwania informacji sądowej przez Internet działają już: Portal Informacyjny, Portal Orzeczeń, odpisy z KRS, NKW). Dokumentami samodzielnie wydrukowanymi z KRS można się posługiwać oficjalnie, a obecnie on-line można już również zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością czy komandytową. Na razie nie przewiduje się natomiast wykorzystania tego trybu do rejestracji spółek akcyjnych. Po odpisy z KRS drogą elektroniczną sięga już 650 tys. przedsiębiorców.

Mówiąc o bardzo ważnym dla wielu właścicieli nieruchomości systemie dostępu do ksiąg wieczystych prof. Jacek Gołaczyński powiedział m.in.: „Zakończyliśmy proces migracji z wersji papierowej do elektronicznej i wszystkie księgi są już dostępne przez wyszukiwarkę w centralnej Bazie Ksiąg Wieczystych. Wyszukiwać można po numerze księgi wieczystej, ale możliwe jest również wyszukiwanie zaawansowane”. Zaznaczył jednak, że takie wyszukiwanie będzie dostępne tylko dla sądów, notariuszy, komorników i organów ścigania. Z nowego narzędzia dostępu do ksiąg wieczystych najczęściej korzystają komornicy i dzięki temu znacznie wzrosła skuteczności egzekucji.

Dzięki elektronicznemu potwierdzeniu odbioru bardzo szybko do sądu dociera informacja, czy np. świadek pojawi się na rozprawie czy nie. Prof. Gołaczyński zadeklarował, że elektroniczne postępowanie upominawcze, w którym do tej pory prowadzonych było już 10 mln spraw, będzie kontynuowane i udoskonalane. Strona decyduje, czy chcę z niego skorzystać, akta postępowania są w pełni elektroniczne. System był niestety nieszczelny i zdarzały się nadużycia. W sumie jednak system okazał się skuteczny, bo większość spraw jest załatwianych, a procent tych zwróconych lub niezałatwionych jest znacznie niższy niż przy procedowaniu klasycznemu.


TOP 200