Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości Optimusa

Po rozpatrzeniu sprawy, na rozprawie w dniu 16 czerwca 2008 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział V Gospodarczy oddalił wniosek firmy Zatra w związku z jego bezzasadnością i nie występowaniem przesłanek do ogłoszenia upadłości Optimusa. Postanowienie to jest nieprawomocne i przysługuje od niego zażalenie.

Rozprawa została wyznaczona przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w związku z postanowieniem z dnia 15 listopada 2007r. Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych który stwierdził swoją niewłaściwość oraz postanowił przekazać sprawę według właściwości do Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Nowym Sączu z uwagi na fakt, iż główny zakład Spółki jest zlokalizowany w Nowym Sączu.


TOP 200