Sąd oddalił protest Deutsche Telekom w sprawie Elektrimu

Elektrim SA otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o oddaleniu wniosku złożonego przez DeTe Mobil, spółkę zależną od Deutsche Telekom.

Elektrim SA otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o oddaleniu wniosku złożonego przez DeTe Mobil, spółkę zależną od Deutsche Telekom.

DeTe Mobil zażądał m.in. zakazania Elektrimowi przeniesienia praw do nowo nabytych udziałów Polskiej Telefonii Cyfrowej (Ery GSM) do Elektrim Telekomunikacji.

W uzasadnieniu postanowienia, sąd stwierdził, że DeTe Mobil nie uprawdopodobnił wiarygodności swojego roszczenia. DeTe Mobil nie miał również prawa do pierwszeństwa zakupu udziałów Ery GSM.

Orzeczenie sądu uprawomocniło fakt zbycia udziałów przez mniejszościowych wspólników PTC na rzecz Elektrimu. Elektrim kontroluje 51% udziałów w PTC. W sierpniu br. firma ta nabyła 15,8% udziałów PTC od BRE Banku, Kulczyk Holding, Drugiego Polskiego Funduszu Rozwoju - BRE i Warty.