Sąd nakazał fiskusowi wypłacić MCI odszkodowanie za JTT

Sąd nakazał Skarbowi Państwa wypłatę MCI Management 38,5 mln zł za straty jakie poniosła spółka JTT w wyniku działań fiskusa. Nakaz nie jest prawomocny.

"Zgodnie z nakazem Skarb Państwa - Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu został zobowiązany do zapłaty 38 512 000 zł, tj. pełnej kwoty roszczenia, wraz z ustawowymi odsetkami od ww. kwoty (liczonych od dnia 8 czerwca 2006r. do dnia zapłaty) oraz 53 815 zł tytułem kosztów procesu, w terminie dwóch tygodni (do dnia 22 listopada 2006 r.) albo wniesienia w ww. terminie sprzeciwu do nakazu zapłaty" - podał MCI.

Nakaz nie jest jednak prawomocny. Jeżeli Skarb Państwa wniesie sprzeciw, nakaz zapłaty straci moc, a sąd zarządzi doręczenie sprzeciwu MCI wraz z wezwaniem na rozprawę w wyznaczonym terminie - informuje komunikat MCI.

Jak informowaliśmy wcześniej, Consortio LEX, reprezentujące MCI, wezwało do zapłaty Skarb Państwa - Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu kwoty 38,5 mln zł tytułem odszkodowania za bezprawne decyzje Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 29 grudnia 1999, w wyniku których fundusz MCI poniósł szkodę w postaci utraty wartości akcji tej spółki.

Na podstawie decyzji z grudnia 1999 roku wrocławski fiskus wyegzekwował od JTT Computer 10,4 mln zł. W roku 2004 wszystkie decyzje w tej sprawie zostały uchylone w wyniku działań prawnych i składanych przez fundusz skarg.

Jednak jeden z największych polskich producentów komputerów osobistych musiał ogłosić upadłość na początku 2004 r. MCI wyceniało swoją szkodę związaną ze stratą wartości posiadanych akcji JTT na ok. 10 mln zł. Kolejne 28 mln zł to wartość utraconych korzyści funduszu.

Markę niegdyś należącą do JTT - Adax - postanowił niedawno reaktywować wrocławski Incom.


TOP 200