Sąd OKiK: TP S.A. nie naruszyła interesów konsumenta

Sąd Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zgodził się z argumentacją prezesa UOKiK, który w ubiegłym roku skierował pozew do sądu o uznanie za niedozwolone zmiany w umowie świadczenia przez TP S.A. usługi ISDN. Wyrok nie jest prawomocny - wskazuje Gazeta Prawna.

Przypomnijmy, że w sierpniu ubiegłego roku użytkownicy cyfrowej linii ISDN zostali poinformowani przez TP S.A. o zmianach w cenniku świadczenia usługi. Klienci operatora nie mieli możliwości zachowania wysokości płaconego abonamentu - telecom zmuszał ich do wybrania jednej z nowych, droższych opcji płatniczych za usługę (więcej o szczegółach sprawy w artykułach "W kleszczach promocji TP S.A." oraz "Nowa promocja TPSA - ciąg dalszy sporu").

Sprawę skierowano do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK przesłał do sądu pozew o uznanie za niedozwolone postanowienia zawartego w Umowie o świadczenie usługi linia cyfrowa ISDN TP przez TP S.A., zgodnie z którym zmiana wysokości opłat w cenniku nie stanowi zmiany treści umowy. Prezes UOKiK w uzasadnieniu podkreślił, że takim zapisem w umowie spółka zagwarantowała sobie nieograniczone prawo do podnoszenia ceny usługi, bez zapewnienia użytkownikowi w umowie prawa odstąpienia od umowy. Tymczasem wprowadzenie nowej taryfy lub produktu stanowi de facto zmianę zasad świadczenia usług w ramach obowiązujących umów.

Zobacz również:

Sąd nie przyjął argumentacji prezesa UOKiK. Uznał, że nie doszło ani do naruszenia dobrych obyczajów, ani do rażącego naruszenia interesów konsumenta.

Wyrok nie jest jeszcze pawomocny.

Rozpatrzenie sprawy zmian w umowie świadczenia usługi przez TP S.A. zajęło rok czasu.


TOP 200